Diensten

Fiscaliteit

Correcte aangifte van uw vennootschaps- en personenbelasting, en van de btw, accuraat  en weldoordacht, met grondige kennis en toepassing van alle mogelijkheden in de wetgeving.

Daarnaast doorlichting en optimalisatie van uw fiscale  situatie. Samen met u, voorbereiding van uw persoonlijke belastingaangifte of van de aangifte van uw vennootschap, en aanwezigheid bij belastingcontrole.

Boekhouding

Advies en begeleiding bij de organisatie van uw boekhouding. Uw volledige boekhouding of nazicht indien u zelf de dagelijkse gegevens inboekt.

Verder aangifte en verplichtingen van de btw. Debiteurenopvolging. Opmaken van rapporten en jaarrekening. Boekhoudkundige analyses.

Juridisch advies

In deze tijden wordt de juridische inhoud van het zakenleven alsmaar ingewikkelder.  Wie de wetgeving kent, kent zijn grenzen. Wij adviseren u over de grootste mogelijke bewegingsvrijheid binnen de wettelijke grenzen.  Wij bieden een antwoord op uw juridische vraagstukken op het vlak van ondernemings- en vennootschapsrecht. 

Bedrijfsadvies

Advies en begeleiding in alle stadia, vanaf de oprichting tot de eventuele vereffening, fusie, splitsing en ontbinding van vennootschapen, in al zijn aspecten.

Praktisch: opstartadvies over de meest aangewezen vennootschapsvorm, aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds en Kruispuntbank. Bijstand bij aanvraag erkenningen en vergunningen, activering btw-nummer. Opstellen financieel plan.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.