Zomerakkoord, niet alleen voor de 'groten'


06 september 2017

 Ook al gaat het zgn. Zomerakkoord ín hoofdzaak over de hervorming van de vennootschapsbelasting, de federale regering heeft ook wijzigingen aangebracht aan de fiscale regels, en dat geldt ook voor kmo’s en éénmanszaken.

Investeringen en afschrijvingen

Om investeringen aan te moedigen zou in 2018 en 2019 de eenmalige investeringsaftrek van 8% tijdelijk verhoogd worden tot 20%, terwijl degressief afschrijven mogelijk blijft. Vanaf 2020 zou het niet langer mogelijk zijn een investering degressief af te schrijven. Tweemaal winst dus voor wie in 2018 of 2019 investeert.

Forfaitaire aftrek van beroepskosten

Met de nieuwe regeling zou u kunnen kiezen voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten i.p.v. de werkelijke kosten – een regeling die nu reeds geldt voor vrije beroepen, en ook voor loontrekkenden. Op termijn zou het forfait voor zelfstandigen gelijkgesteld worden met dat van werknemers.

Autokosten

In verband met de impact op het milieu zal de aftrek van autokosten variëren van 50% tot 100%, afhankelijk van de (reële) uitstoot van CO2. Vanaf 2018 zal dit nu ook gelden voor éénmanszaken, in de plaats van de huidige forfaitaire 75%. Dus minder voor de enen, méér voor de anderen.  

Belasting op meerwaarde bij stopzetting

Wanneer u als eenmanszaak uw activiteit stopzet betaalt u belasting op de zgn. stopzettingsmeerwaarde. Vandaag tegen het tarief van 16,5%, 33% en eventueel een stuk tegen het progressief tarief. Dit wordt één vast tarief: 15%.

Conclusie

U kunt best al rekening houden met deze punten uit het Zomerakkoord – bijvoorbeeld wanneer u erover denkt een nieuwe wagen te kopen. Alles moet nog wel in wetteksten gegoten worden, en hier en daar kunnen er nog aanpassingen gebeuren, ook qua timing.

 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.