Zelfstandigen en mantelzorg


23 juli 2018

Je activiteit onderbreken om te zorgen voor een naaste? Dan kun je het statuut van zelfstandige mantelzorger aanvragen. Zo kom je in aanmerking voor een uitkering en een vrijstelling van sociale bijdragen.

Mantelzorger, de wettelijke bepaling
Als mantelzorger geef je zorgen aan een ernstig zieke persoon of palliatieve zorgen aan:
•    een echtgenoot of partner waarmee je wettelijk of feitelijk samenwoont volgens de gegevens van het rijksregister.
•    een familielid van de eerste of de tweede graad: grootouders, ouders, zusters en broers, kinderen en kleinkinderen, ook halfbroers en -zussen 
•    een kind met een handicap, jonger dan 25 jaar.
Om te voldoen aan de voorwaarden als zelfstandige mantelzorger moet je hoe dan ook je activiteit tenminste 1 maand lang volledig onderbreken. Verder kan je kiezen voor volledige of gedeeltelijke onderbreking met minstens de helft. 

Waar heb je recht op?
Als zelfstandige mantelzorger ontvang je een bijdrage van € 1.220.86 per maand gedurende maximum 6 manden totale onderbreking van je activiteit. Bij gedeeltelijke onderbreking met minstens de helft heb je recht op de helft van de uitkering. 
Daarnaast kan je als zelfstandige mantelzorgen beroep doen op vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van alle sociale rechten (ook pensioen) op voorwaarde dat je tenminste 3 opeenvolgende maanden je activiteit onderbreekt. Gedeeltelijke onderbreking geeft geen recht op vrijstelling.  

Wie komt in aanmerking?
Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten tijdens de twee kwartalen vóór, en tijdens de onderbreking.
Zelfstandigen in bijberoep, op voorwaarde dat de voorlopige bijdrage tenminste gelijk is aan de minimum bijdrage in hoofdberoep.
Let op: De voordelen als mantelzorger zijn niet cumuleerbaar met andere wettelijke uitkeringen en/of vrijstellingen.

Aanvraag indienen
De aanvraag als zelfstandige mantelzorger moet ten laatste 1 maand na de onderbreking ingeleverd worden. Info en aanvraagformulieren te verkrijgen bij BFKM. Gaat het om de zorg voor een ernstig zieke persoon of voor palliatieve zorg dan is ook een doktersattest nodig. 

Conclusie
De wetgever wil de zelfstandige mantelzorger beschermen, maar probeert misbruiken te voorkomen. De regeling lijkt ingewikkeld, maar volgt dezelfde logica als andere gelijkaardige dossiers. 
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.