Zelfstandige in bijberoep: overbruggingsrecht voor jou?


14 april 2020

Federaal Minister Ducarme heeft beslist dat het overbruggingsrecht ook geldt voor zelfstandigen in bijberoep die op jaarbasis minder dan € 13.993,77 verdienen. We moeten wèl onderscheid maken.

 

Volledig overbruggingsrecht

Zelfstandigen in bijberoep, die op jaarbasis minimum  € 13.993,77 verdienen, kwamen reeds in aanmerking voor het federaal overbruggingsrecht van € 1.291,69 per maand zonder gezinslast, of € 1.614,10 per maand met gezinslast.

 

Gedeeltelijk overbruggingsrecht

Voor de maanden maart en april wordt een gedeeltelijk overbruggingsrecght voorzien voor zelfstandigingen in bijberoep, die op jaarbasis tussen € 6.996,89 en € 13.993,77 verdienen, en minstens 7 dagen sluiten. Concreet komen zij in aanmerking voor een ovebruggingsrecht van € 645,85 per maand zonder gezinslast, of € 807,05 per maand met gezinslast.

Ook gepensionererden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen deze inkomstengrenzen vallen, komen hiervoor in aanmerking.

 

Nu al aavraag indienen

Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden op de ministerraad kun je, indien je in aanmerking komt, nu al een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.