Woning verkocht. Is de merwaarde belastbaar?


03 april 2019

Verkoop je een woning binnen 5 jaar na de aankoop – men noemt dat een snelle meerwaarde - dan is de winst die je daarbij gemaakt hebt onder bepaalde voorwaarden belastbaar. Welke voorwaarden, dat moeten we even van dichtbij bekijken.

 

Snelle meerwaarde, wat houdt dat in?

Volgens de Belastingen is er snelle meerwaarde wanneer je:

*   een pand verkoopt binnen 5 jaar na de datum van aankoop.

*   een gekregen pand verkoopt dat de schenker minder dan 5 jaar geleden gekocht heeft, en de schenking gebeurd is binnen 3 jaar na de aankoop ervan.

*   een bouwgrond gekocht of gekregen hebt, er binnen de 5 jaar begint op te bouwen, en het verkoopt binnen 5 jaar na de eerste ingebruikname.

Deze regeling geldt voor panden in volle eigendom, maar ook voor bijvoorbeeld het vruchtgebruik. Erfpacht- en opstalwet zijn hier niet van toepassing.

Let op: Voor de Belastingen gelden de datums van de notariële akte, niet die van het compromis

 

Basis van aanslag

De waarde van het pand bij de aankoop mag verhoogd worden met:

*   een forfait van 25%

*   een verhoging van 5% per volledig jaar na de aankoop

*   de kosten gemaakt door een geregistreerde aannemer

De verkoopprijs mag verminderd worden met de reële verkoopkosten, zoals makelaarskosten.

Het verschil tussen de netto verkoopprijs en de aangepaste aankoopprijs is belastbaar tegen 16,5% + crisisbijdrage en gemeentetaks. Voor “niet-normale verrichtingen van het privévermogen” – zeg maar: speculatie – is het tarief 33% en zijn ook de forfaitaire verhogingen van 25% en van 5% per jaar niet van toepassing.

 

Verkoop van eigen woning

Wanneer je je eigen woning verkoopt is er geen meerwaardebelasting te betalen, op voorwaarde dat je de woning gedurende tenminste 12 maanden hebt bewoond. Wanneer je de woning niet meer zelf bewoont om sociale redenen is er ook geen meerwaardebelasting verschuldigd.

 

Conclusie

Wanneer je een woning verkoopt binnen 5 jaar na de aankoop is er op de ‘winst’ een belasting verschuldigd van 16,5%. Dit geldt niet wanneer je het pand onafgebroken gedurende 12 maanden bewoond hebt, ook al heb je het een zekere tijd niet bewoond om sociale redenen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.