Wat te verwachten van de nieuwe regering - fiscaal?


13 oktober 2020

Het feestgedruis en de confrontatie in de Kamer zijn achter de rug. Tijd voor Decroo I om aan het werk te gaan.

 

De plannen van de nieuwe regering

Uit het verslag van de formateurs blijkt dat een eerlijke fiscaliteit en correcte inning vooropgesteld wordt, met aandacht ook voor klimaat en milieu. Het is daarbij de intentie om een bredere fiscale hervorming door te voeren teneinde het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal  te maken. Alleen maar goed nieuws vinden wij. Collega Moore heeft uit het verslag 10 concrete punten gedistilleerd.

Ctrl + klik

https://www.moore.be/nl/nieuws/vivaldicoalitie-dit-staat-vanuit-fiscaal-oogpunt-op-de-planning?utm_campaign=EML_Flash_Vivaldi%20regering_short&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

 

Vanzelfsprekend staan wij tot uw beschikking om elke concrete vraag te beantwoorden. Maar geef ons een beetje tijd. Covid19 en de nieuwe regering slorpen veel energie op.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.