Wat verandert er op 1 januari 2017?


22 december 2016

Enkele maatregelen die voor u belang kunnen hebben

Sociaal

Studentenarbeid

De maatregel van 50 dagen dat een student mag tewerkgesteld worden zonder toepassing van sociale bijdragen wordt vanaf 2017 omgevormd tot een contingent van 475 uren.

Er zal ook een nieuw statuut student-ondernemer worden ingevoerd vanaf 1 januari 2017. Een student kan dan een beroep als zelfstandige aanvatten met toepassing van een voordelig systeem van sociale bijdragen. Het statuut is van toepassing op studenten die een inkomen hebben dat lager is dan de drempel die van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep

Versterking doelgroepverminderingen

De bedragen van de doelgroepvermindering van de derde tot en met de zesde aanwerving worden verhoogd. Voor de eerste en tweede aanwerving wijzigt er niets.  De Vlaamse regering voert een financiële incentive in voor werkgevers - uit de private en de openbare sector met een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest - die een werkzoekende aanwerven, tussen 25 en 54 jaar en die minstens twee jaar werkzoekend is.

Fiscaal

Verhoging van het standaardtarief van de roerende voorheffing van 27% naar 30%.

Aan de gekende uitzonderingen, meer bepaald spaarboekjes, VVPRbis, … wordt niet gewijzigd !  Dividenden uit de liquidatiereserve die binnen de vijf jaar worden uitgekeerd stijgt het tarief naar 20% echter niet ten aanzien van voorheen aangelegde liquidatiereserves. 

Inbreng van aandelen

Bij een inbreng van aandelen binnen het normale beheer van het privévermogen, zal het gestorte kapitaal enkel gevormd worden door de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen. De rest van het kapitaal zal gevormd worden door belaste reserves. Dit zal gevolgen hebben op het vlak van roerende voorheffing. Bij een kapitaalvermindering aangerekend op het gestorte kapitaal, is er geen taxatie. Wanneer de belaste reserves in het kapitaal verminderd worden, is er roerende voorheffing verschuldigd van 30% (tarief geldig vanaf 1 januari 2017).

Fiscaliteit van de tankkaart

Beperking van de aftrek van het voordeel van alle aard. Het percentage van 17% van het voordeel van alle aard dat men bij de verworpen uitgaven dient bij te tellen wordt immers verhoogd naar 40% indien de brandstofkosten die verband houden met het persoonlijk gebruik van de wagen geheel of gedeeltelijk ten laste van de onderneming vallen. 

Bijgevolg zou men de eventuele persoonlijke bijdrage van de werknemer niet langer in rekening kunnen brengen voor de berekening van de verworpen uitgaven.

Afschaffing van de speculatiebelasting 

De belasting die speculatieve meerwaarden taxeert bij snelle overdracht van beursgenoteerde aandelen wordt afgeschaft.

Verdubbeling van de plafonds van de beurstaks en uitbreiding naar buitenlandse platformen. 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.