Wat is er fiscaal afgesloten op 1 januari 2018?


15 februari 2018
 

Belastingcontrole op boekjaar 2014

De fiscus kan gedurende 3 jaar de normale onderzoeken en eventuele aanpassing van de aanslag uitvoeren. Voor eenmansbedrijven en vennootschappen met een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar wordt de termijn berekend vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Dit betekent dat de fiscus sinds 1 januari 2018 in principe geen controle of herziening kan uitvoeren van het boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015). Behalve wanneer er zgn. aanwijzing van fraude is. 
Nota Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf 01.01 2014, de eerste dag van boekjaar 2014. Wanneer uw boekjaar bv. afsluit op 30 september, begint de termijn te lopen vanaf 1 oktober 2014 (bj.2014).
Verlenging Wanneer er een ernstig vermoeden van fraude bestaat in hoofde van de aangever, kan de termijn van 3 jaar verlengd worden tot 7 jaar. Belangrijk hierbij is dat de fiscus op voorhand de betrokkene op de hoogte brengt van het vermoeden van fraude en de verlenging van de termijn.

Herziening van de btw op investeringen

De aftrek van btw op investeringen kan herzien worden wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat u de investeringen meer en meer gaat gebruiken voor privégebruik. De termijn voor herziening bedraagt 5 jaar voor ‘gewone’ investeringen, en 15 jaar voor gebouwen. De termijn wordt gerekend vanaf 01.01 van het jaar waarin de investering uitgevoerd is. 
Concreet Sinds 01.01.2018 is er geen herziening meer mogelijk van de afgetrokken btw op investeringen van 2003 voor de gebouwen, en van 2013 voor de ‘andere’ investeringen.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.