Vrijstelling patronale bijdrage voor eerste werknemer


11 september 2018

Starters en kmo’s die weinig of geen personeel in dienst hebben kunnen nog tot eind 2020 genieten van vrijstelling of vermindering van de patronale bijdragen bij “eerste aanwervingen”. Tot op vandaag zijn er al méér dan 30.000 “eerste aanwervingen” uitgevoerd. Een woordje uitleg.

Eerste aanwerving
Bij de allereerste aanwerving van een werknemer vallen de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid volledig weg, en dit voor onbepaalde tijd.
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling bij een eerste aanwerving mag de nieuwbakken werkgever nooit, of tenminste gedurende vier achtereenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de indienstneming, een werknemer tewerkgesteld hebben.

Tweede tot zesde “eerste aanwerving”
Bij een tweede aanwerving mag de werkgever, om te genieten van een vermindering van de patronale bijdragen, gedurende de vier achtereenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de indiensttreding, nooit méér dan één werknemer tegelijk tewerkgesteld hebben. Hetzelfde principe geldt voor een derde tot zesde aanwerving: de werkgever mag nooit méér dan respectievelijk twee tot vijf werknemers tegelijk tewerkgesteld hebben.

Voorwaarden en procedures
De prestatie van de nieuw aangeworven werknemer moet op kwartaalbasis tenminste 27,5% bedragen van de prestatie van een voltijdse werknemer.
In geen geval mag de “eerst aangeworven werknemer” een andere werknemer in dezelfde functie of dezelfde technische afdeling vervangen.
Nota: Jongeren, dienstboden en gelegenheidsmedewerkers worden niet aanzien als werknemers in de betekenis zoals hiervoor beschreven.
Geen extra procedures voor de werkgever: alleen de correcte verminderingscode vermelden op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

Meer info
Voor tarieven, codes en andere bijkomende informatie kun je terecht bij de RSZ (www.rsz.be) of, beter nog, bij je vertrouwde BFKM.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.