Voorafbetaling vergeten? Dat kost je véél geld


18 februari 2020

Je vennootschap wordt verondersteld elk trimester een voorschot op haar belastingen te betalen. Dat is niet nieuw, en het geldt ook voor zelfstandige ondernemers, vrije beroepen…  Nieuw is wèl dat, voor vennootschappen, de belastingverhoging bij niet-betaling van de voorschotten verdrievoudigd is tot 6,75%. Maar wie slim is…

 

Een voorbeeld maakt het duidelijk

In ons voorbeeld veronderstellen wij dat je de belastbare winst voor heel 2020 schat op 100.000 euro. Zoals je weet heeft het Zomerakkoord de vennootschapsbelasting verlaagd tot 29,58%. In ons voorbeeld zul je dus 29.580 euro belasting betalen. Maar… als je dit volledig bedrag niet op voorhand betaalt aan de fiscus, kost de belastingverhoging je 1.996,65 euro (29.580 x 6,75%).

 

Deadlines en belastingvermindering

Er zijn 4 deadlines voor de voorafbetalingen: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. En nu komt het goede nieuws: de voorschotten geven recht op een vermindering van de belastingverhoging. En hoe vroeger je betaalt hoe groter de vermindering.

Voorafbetaling vóór 10 april: 9% belastingvermindering

Voorafbetaling vóór 10 juli: 7,5% belastingvermindering

Voorafbetaling vóór 10 oktober: 6% belastingvermindering

Voorafbetaling vóór 20 december: 4,5% belastingvermindering

 

Wie slim is…

Wanneer je vóór 10 juli 75% van de geschatte verschuldigde belasting, met andere woorden: wanneer je in ons voorbeeld 22.185 euro (29.580 x 75%) betaalt aan de fiscus, dan heb je recht op een vermindering van 1.996,65 euro (22.185 euro x 9%). En kijk: exact hetzelfde bedrag als de volledige belastingverhoging uit ons voorbeeld. Je hebt dus op 10 april de belastingverhoging op nul gebracht. De overige 25% kun je spreiden over de volgende drie deadlines – of correcties aanbrengen naargelang de vooruitzichten op jaarwinst lager of hoger uitvallen.

 

Wat met zelfstandig ondernemers?

Voor natuurlijke personen bestaat het systeem van voorafbetalingen eveneens, maar de verhogingen bij niet-betaling ervan liggen veel lager (gemiddeld 2,25% per jaar).

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.