Vlaamse woonbonus ook voor uw tweede verblijf?


04 juli 2016

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Vlaamse woonbonus ook voor een tweede woning. Hoe zit dat dan precies en betekent dit dan dat die woonbonus zonder meer toegepast kan worden op een tweede verblijf? 

 

Vlaamse woonbonus

Fiscaal voordeel

Wanneer u een hypothecaire lening van minstens 10 jaar heeft afgesloten voor het verkrijgen of behouden van een woning en u woont er zelf in, dan heeft u recht op een belastingsvermindering van 40% die wordt berekend op een basisbedrag van  € 1.520. Dat basis bedrag kon dan nog verhoogd worden met  € 760 voor de eerste tien jaar van uw lening en eventueel nog met € 80 vanaf drie kinderen ten laste.

Enkel voor ‘enige en eigen’ woning?

Ja. Werd uw lening afgesloten vóór 2016, dan was dat noodzakelijk. Het moest gaan om uw enige woning. Dat hield dus in dat voor de aankoop van een tweede verblijf geen aanspraak kom worden gemaakt op de woonbonus.

Ander voordeel voor tweede verblijf?

Eventueel de mogelijkheid. Voor de kapitaalaflossingen van de lening voor een tweede verblijf. Concreet  kwam dat neer op een belastingvermindering van 30%. Er was ook een aparte regeling van toepassing op de intresten op die lening.

In de praktijk.

Van het zogenaamde langetermijnsparen kon men enkel genieten voor zover het basisbedrag van de woonbonus op de eerste woning nog niet volledig was opgebruikt. Was dat wel het geval, dan leverde een lening aangegaan voor een tweede verblijf dus geen fiscaal voordeel meer op.

 

Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2016?

‘Enige’ hoeft niet meer!

Het nieuwe aan de Vlaamse woonbons is, dat het niet meer moet gaan om de enige woning3 Voor leningen gesloten vanaf 1 januari 2016 is het geen vereiste meer dat deze wordt aangegeaan om uw enige woni ng te verkrijgen of behouden. Dit wil dus zeggen dat u reeds in het bezit mag zijn van een andere woning. Men moet wel in het achterhoofd houden dat de woning uw eigen woning is, men moet ze wel zelf betrekken.

Voor bedrag wel van belang! 

Het ‘enige’ karakter van uw woning zal nog wel bepalen of de verhogingen van € 760 en € 80 toegepast kunnen worden. Is het dus niet uw enige woning, dan zal de woonbonus sowieso beperkt blijven tot het basisbedrag van € 1.520. 

Dus ook voor tweede verblijf?

Ja. Voor zover u dit tweede verblijf zelf gaat betrekken. Wanneer dat niet wordt gedaan, gaat het om een niet-eigen woning. Die lening voor het tweede verblijf zal bijgevolg niet in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus.

U betrekt uw tweede verblijf niet zelf?  

In dit geval gaat het om een niet-eigen woning en kan de Vlaamse woonbonus niet van toepssing zijn. Maar u kan wel nog genieten van een belastingsvermindering van 30% op de kapitaalaflossingen van de lening voor dat tweede verblijf. Tenminste wanneer er nog een overschot is in uw Vlaamse woonbonus. 

Let op!

Het Vlaamse fiscaal voordeel langetermijnsparen is voor leningen vanaf 206 als zodanig niet meer een optie. De belastingsvermindering gewone intrestaftrek is volledig afgeschaft in Vlaanderen.

Om de Vlaamse woonbonus te genieten is het dus niet langer nodig dat het om uw enige woning gaat. Men kan dus nu ook voor een tweede eigen woning genieten van het voordeel van de woonbonus, hetzij het wel alleen het basisbedrag. Voor een tweede woning die u niet zelf betrekt, blijft er de federale belastingsvermindering van 30%.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.