Verlaagde belasting op kmo's, maar wat als...?


09 februari 2018

De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek van 8% naar 20% is in laatste instantie voor de inwerkingtreding aangepast omwille van vennootschappen met een gebroken boekjaar. Maar wat houdt die aanpassing in?

De basis-regeling
Het Zomerakkoord voorzag een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek (IA) van 8% naar 20%, meer bepaald voor de aanslagjaren 2019 en 2020 (boekjaren 2018 en 2019). Voorwaarde was dat de investeringen in vaste activa in 2018 en 2019 moeten gebeuren in het aanslagjaar (aj) 2019 of 2020.
Voor eenmanszaken blijft de basis-regeling ongewijzigd van toepassing omdat het boekjaar van een eenmanszaak samenvalt met het kalenderjaar.
Anders was het voor vennootschappen met een gebroken boekjaar Stel dat het boekjaar van uw vennootschap afsluit op 30 september 2018 (aj 2018) dan zouden investeringen tussen 01.01.2018 en 30.09.2018 niet kunnen genieten hebben van de verhoogde investeringsaftrek

De aangepaste regeling
In laatste instantie is de wet aangepast in die zin dat de koppeling met het aanslagjaar wegvalt. En dus blijft de aftrek van 20% gelden “voor de vaste activa die verkregen of aangebracht zijn tussen 01.01.2018 en 31.12.2019.” Wanneer het boekjaar van uw vennootschap dus eindigt op 30.09.2018, dan kunnen uw investeringen tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 wèl genieten van de verhoogde aftrek.
Let op: Indien voor bepaalde investeringen het basistarief hoger uitvalt dan 20%, dan mag u altijd het hoogste tarief toepassen.
Voorafbetalingen: Bij voorafbetalingen op vaste activa of vaste activa in aanbouw geldt nog altijd dat de IA zal toegepast worden voor het boekjaar waarin deze moeten geboekt worden als materiële of immateriële activa.

Conclusie 
Kleine vennootschappen kunnen genieten van de tijdelijke verhoogde investeringsaftrek van 20% voor de vaste activa die verkregen of uitgevoerd zijn tussen 01.01.2018 en 31.12.2019, en dit geldt ook bij gebroken boekjaren.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.