Vennootschappen kunnen alleen nog beleggen met LEI-nummer


24 februari 2018

In het kader van een uitbreiding van de meldingsplicht voor financiële instellingen, hebben rechtspersonen die beleggen in aandelen, obligaties, opties… sinds 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. Zonder  LEI-nummer zal de bank hun transacties niet meer uitvoeren.

LEI, wat is dat precies?
LEI is een afkorting van Legal Entity Identifier, en heeft tot doel alle rechtspersonen die actief zijn op de financiële markten te identificeren. Het is een unieke combinatie van 20 cijfers en letters. Het LEI-nummer is gekoppeld aan basisinformatie waarmee de rechtspersoon precies kan geïdentificeerd worden: naam, adresgegevens, bankrekening, … De LEI-nummers worden opgenomen in een database, die dagelijks bijgewerkt wordt, en toegankelijk is voor het publiek.

Wie heeft een LEI-nummer nodig, en wanneer?
Alleen vennootschappen zoals nv, bv (de vroegere bvba), v.o.f., vzw… hebben een LEI-nummer nodig wanneer ze – ook buiten de beurs - financiële instrumenten aan- of verkopen. Financiële instrumenten zijn aandelen, obligaties, staatsobligaties, futures, opties…. en sommige transfers, vrijwillige actions en schenkingen.
Beleggingen in fondsen met variabel kapitaal, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen, termijnrekeningen, kasbonnen of goud vallen buiten de meldingsplicht.
Natuurlijke personen hebben geen LEI-nummer nodig en moeten dus niets doen.

Hoeveel kost de aanvraag van een LEI-nummer?
Vennootschappen die onder deze maatregel vallen kunnen een LEI-nummer aanvragen bij ondernemingsloketten of andere instanties. Natuurlijk kunnen wij u doorverwijzen. De aanvraag kost 89 euro + btw en is geldig voor één jaar. Daarna moet ze verlengd worden.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.