Vennootschap voor de continuïteit van de onderneming


03 januari 2019

Wat zal het zijn? Ondernemen als eenmanszaak (natuurlijk persoon) of als vennootschap (rechtspersoon)? Beide vormen hebben voor- en nadelen. Een vennootschap oprichten brengt heel wat formaliteiten en verplichtingen mee. Waarom dan toch kiezen voor een vennootschap?

Betekent het overlijden van de ondernemer het einde van het bedrijf?
We denken er niet graag aan, maar in de meeste gevallen betekent het overlijden van de ondernemer meteen ook het einde van het bedrijf. Bij het overlijden komt de onderneming onverdeeld in handen van alle erfgenamen, die elk hun deel van de nalatenschap kunnen opeisen. Dit betekent meestal dat het bedrijf moet verdeeld worden en ophoudt te bestaan, louter door de werking van het erfrecht. Erfgenamen die meegewerkt hebben aan de opbouw en ontwikkeling van het bedrijf zijn de eerste slachtoffers.

Biedt een schenking bij leven of een testament dan geen oplossing?
Bij een eenmanszaak is de onderneming een deel van het vermogen van de ondernemer. Na het overlijden gaat de helft van het vermogen naar de reserve d.i. het deel dat voorbehouden is voor de overlevende echtgenoot en de kinderen. De ondernemer kan in zijn testament dus geen voorkeur geven qua overdracht van de onderneming. Evenmin biedt een schenking bij leven, vanuit de onderneming, een oplosing. De benadeelde erfgenamen kunnen terecht eisen dat de (geïndexeerde) waarde van de schenking deel uitmaakt van het erfdeel van de bevoordeelde. 

Biedt een vennootschap dé oplossing voor continuïteit?
Wanneer de ondernemer zijn/haar onderneming ondergebracht heeft in een vennootschap, gaat bij zijn/haar overlijden niet de onderneming in onverdeeldheid, maar de aandelen die hij/zij ontvangen heeft als tegenwaarde voor de inbreng van de onderneming in de vennootschap. Bij het overlijden blijft de onderneming bestaan, maar de aandelen gaan over in andere handen. Ook kunnen in de statuten van de vennootschap regels worden opgesteld i.v.m. de overdracht van de aandelen.

Conclusie
Het onderbrengen van een onderneming in een vennootschap zorgt voor continuïteit. Het lost niet alle erfrechtelijke problemen op, maar het kan helpen conflicten tussen erfgenamen te voorkomen.
Heb je toch nog vragen? Wend je tot BFKM: zij kunnen je alle pro’s en contra’s uit de doeken doen, en je helpen met professioneel advies.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.