Updates 19 en 20 maart


21 maart 2020


Update 19 maart 2020

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

Let op: Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

 

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kwartaal 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk

Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

 

Update 20 maart 2020

 

In principe krijg je sowieso uitstel, maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor je een reactie krijgt dat je aanvraag ingediend is.

Let op: Vergeet niet uitstel van betaling aan te vragen voor het eerste kwartaal 2020.? Maar vraag alleen uitstel wanneer het ècht nodig is. Sociale bijdragen is een beroepskost die volledig fiscaal aftrekbaar is. Bovendien moet je volgend jaar 2 kwartalen tegelijk betalen en dat zal ook niet altijd evident zijn.

Deze namiddag is er blijkbaar door minister Ducarme gecommuniceerd over het uitstel van betaling. Opnieuw een nieuwe maatregel? Hopelijk weten we maandag meer.

De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen)

Extra info: De notie 'gezinslast' moet begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. De sociale-verzekeringsfondsen worden verzocht om hun aangeslotenen in die zin te informeren.

Hoe aanvragen:

Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

In de week van 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

 

 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.