Update 24 maart


24 maart 2020

Zie ook onze “Tips & Adviezen” Updates 19 en 20 maart. Hier zijn alleen updates opgenomen die ofwel nieuw zijn of wel afwijken van onze vorige updates.

 

ALLE zelfstandigen kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis.

1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Aanvragen voor 15/06/2020 voor 1ste kwartaal

Aanvragen voor 15/06/2020 voor 2de kwartaal

 

ALLE zelfstandigen kunnen de sociale bijdragen laten verminderen bij verlaging van hun

inkomen.

 

Vraag

Mag je een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens je tijdelijke werkloosheid (versoepeling Coronacrisis)?

Antwoord RVA:

Je kan je bijberoep dat je al uitoefende voor je tijdelijk werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. Je kan dus je bijberoep omwille van Coronacrisis cumuleren met je uitkering tijdelijke werkloosheid.

 

 

 

Voor ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers)

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 

Update:

 

Hoe aanvragen?

Wie:

 

Hoe aanvragen:

 

Tip:

Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vind je terug op de website van je ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.

 

Vraag

Krijg je een sanctie als je door de Corona-crisis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laattijdig bezorgt aan je ziekenfonds?

Neen, door de uitzonderlijke omstandigheden kan je in dit geval overmacht inroepen. Het ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen.

 

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is

van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).

Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.

 

Voorwaarden:

 

Je bent:

 

Vlaanderen:

Premie voor 1 vestiging:

Premie voor meerdere vestigingen:

 

Tips:

 

Ondertussen hebben we al verschillende vragen voorgelegd aan Vlaio. Hieronder vind je hun antwoorden: 

Mag mijn boekhouder de hinderpremie aanvragen?

Ja, als hij een mandaat heeft voor aanvragen te doen via het VLAIO-loket.

Garages (zonder showroom), mogen deze openblijven? è Geen recht op de premie

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren.Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Showroom is in openlucht (poorten, stenen, in de voortuin)?

Nog geen antwoord

Vastgoedmakelaars è Geen recht op de premie

Vastgoedmakelaars kunnen hun activiteiten verderzetten (eventueel online).

Markten è WEL recht op de premie

Ja, en de voedingskramen mogen nog op de markt staan, mits toestemming van de gemeente.

Hondensalons? è WEL recht op premie

Ja, want ze moeten sluiten, net als de kappers

Wat met verschillende ondernemers met éénzelfde vestiging (geen vennootschap)?

Er kan slechts 1 ondernemer voor deze vestiging de premie aanvragen.

Wassalons (waar je de was naar toe brengt) è Geen recht op de premie

Wassalons mogen openblijven

Opslagruimte van tenten om te verhuren è Geen recht op de premie

Er is geen gedwongen sluiting.

 

Wallonië:

Ook Wallonië heeft ondersteuningspremies voorzien voor zelfstandigen.

Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden. In de week van 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.