Termijn verstreken, btw toch nog recupereren?


27 juni 2018

Als zelfstandig ondernemer kun je de btw op aankoopfacturen recupereren, maar alleen binnen een bepaalde termijn. Daarna… ook nog in bepaalde gevallen. De vraag is natuurlijk: in welke gevallen? 

Een vergissing van de leverancier
Eén van de leveranciers waarmee je regelmatig werkt heeft per vergissing een te laag btw-tarief toegepast, zo is gebleken tijdens een btw-controle. Geen van beide partijen was er zich van bewust en je hebt te goeder trouw de btw op die factuur afgetrokken bij de volgende aangifte. De leverancier moet hoe dan ook het tekort bijbetalen aan de btw-ontvanger. Hij zal bij jou aankloppen met zijn probleem en je een btw-factuur nasturen met het argument “Jij kunt dat toch ook aftrekken”. Maar is dat wel zo?

Kun je de “oude” btw nog aftrekken? 
De btw op aankoopfacturen is aftrekbaar tot het einde van het derde jaar na de facturatiedatum. Je kunt dus in 2018 nog btw recupereren van facturen voor levering van goederen of diensten uit 2015. De na-facturatie van btw uit 2014 kun je normalerwijze niet meer recupereren.
Let op:  Om nog btw te recupereren van 2015 moet dat gebeuren op de aangifte van november 2018 voor maandaangevers, of van het derde trimester 2018 voor kwartaalaangevers. De aangifte van december 2018 c.q. het vierde kwartaal 2018 gebeurt immers pas in 2019.

Het Hof van Justitie brengt goed nieuws
Je kunt je recht op btw-aftrek nog uitoefenen buiten de normale vervaltermijn, wanneer het objectief onmogelijk was om de btw tijdig te recupereren, en beide partijen te goeder trouw gehandeld hebben.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.