Strikte voorwaarden, ook voor "toeristisch logies"


11 juli 2018

Misschien denk je: zo’n B&B uitbaten, dat zegt me wel iets. Of een Airbnb of zelfs een hotel? Dat kan, maar dat kan niet zomaar… ook niet voor zgn. toeristisch logies.

Toeristisch logies
Toeristisch logies is vooral populair op toeristische sites, maar het kan gelijk waar. Voorwaarde is dat logies wordt aangeboden voor tenminste één nacht tegen betaling. Wie een toeristisch logies aanbiedt moet zich laten registreren bij het bevoegde gewest. Daar kan hij een beschermde benaming en comfortclassificatie aanvragen. Een inspecteur van Toerisme Vlaanderen zal ter plaatse bepalen welke benaming en klassering mag gebruikt worden. Want alleen geregistreerde verblijven mogen toeristen ontvangen. 

Algemene voorwaarden 
Iedereen die in België tegen betaling een activiteit uitoefent als hoofd- of aanvullend beroep moet zich laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Dit geldt ook voor particulieren die slaapgelegenheid bieden tegen betaling, hetzij in de eigen woning of in een vakantiehuis; het hele jaar door of alleen tijdens een bepaalde periode. Indien de uitbater geen bijkomende diensten aanbiedt kan hij zich laten inschrijven als niet-commerciële onderneming, en is hij niet btw-plichtig  
Biedt de verhuurder bijkomende diensten aan zoals ontbijt, verversing van het linnen, poetsen van de kamer… dan zijn de activiteiten onderworpen aan de btw. De verhuurder moet een btw-nummer aanvragen en de btw-activering van zijn ondernemingsnummer in orde brengen.

Deeleconomie
In principe betekent delen dat particulieren voorwerpen of diensten uitwisselen zonder enige vorm van winst. In de praktijk betekent deeleconomie dat consumenten met elkaar in contact gebracht worden langs virtuele platformen. De prestaties van deze consumenten zijn wèl tegen betaling. Uber en Airbnb zijn daar goede voorbeelden van.
Let op: Zolang Airbnb in België geen erkend plafond is voor de deeleconomie gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.

Daar zijn de flexi-jobs weer
Onbelast bijverdienen tot € 6000 per jaar geldt al voor verenigingswerk en bijklussen in bepaalde sectoren. Zodra de derde pijler verhuur met diensten in werking treedt, zal Airbnb ook onder het gunstige regime van de deeleconomie vallen.
Let op: De inkomsten van de drie pijlers zullen samengeteld worden. Zo zal de drempel van € 6000.sneller bereikt worden.

Verplichte basisvoorwaarden
In het Vlaams Gewest moet het logies beantwoorden aan 7 verplichte voorwaarden, waaronder brandveiligheid, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Gelijkaardige voorwaarden zijn van toepassing in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.