Stimulerende maatregelen in kritische sectoren


19 april 2020

In bepaalde sectoren dreigt er een tekort aan arbeidskrachten omwille van de coronacrisis. Daarom heeft de federale regering een aantal stimulereende maatregelen getroffen. Welke maatregelen, en wie komt er in aanmerking?

Versoepelende maatregelen

Wie komt er in aanmerking?

Zij kunnen op een flexibele maanier en zonder inkomenverlies tijdelijk in de landbouw, tuinbouw-- en bosbouwsector werken. De werknemer ontvangt het normale loon voor een volledige werkdag + 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

De gepresteerde werkuren in april, mei en juni 2020 worden geneutraliseerd. Zo behouden ze het recht op 475 uren per jaar om te werken in kritische sectoren als detailhandel of de voedingssector.

Asielzoeker die hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozzen (CGVS) krijgen toegang tot de arbeidsmarkt met name als seizoenarbeiders.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.