Sterke verhoging belastingvermeerdering wegens onvoldoende of geen voorafbetaling belasting !


21 september 2017

Te laat, te weinig of helemaal geen voorafbetaling van belastingen door bedrijven en zelfstandigen zijn al een oud zeer. Op die manier vallen de belastinginkomsten telkens later uit dan voorzien, met alle gevolgen van dien voor de begroting. Minister van Financiën Van Overtveldt heeft al voor 2017 het vermeerderingspercentage verhoogd, maar dat volstaat blijkbaar niet.

De toestand vandaag

Dit jaar is het vermeerderingspercentage bij niet of te laat betalen vastgelegd op 2,25 %. U hebt het al kunnen lezen in onze Tips & Adviezen “Voorafbetaling belastingen opnieuw interessant? “ van 6 april 2017.

Opgelet !!!

Omdat de verhoging van het vermeerderingspercentage blijkbaar geen of te weinig resultaat boekt brengt de Minister vanaf 2018 de boete voor de bedrijven op 6,75%. Dit is een verdriedubbeling ten opzichte van 2017.

Voor eenmanszaken blijft het tarief van 2,25% ongewijzigd, ook in 2018.

Concreet

Vennootschap of eenmansbedrijf, u bespaart nog 2% wanneer u de voorafbetaling van de belasting voor het derde kwartaal uitvoert vóór 10 oktober 2017.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.