Scheiding? Wat met eventuele schenkingen?


27 december 2018


In de duistere jaren vóór 31 augustus 2018 verloren de echtgenoten bij een echtscheiding niet alleen hun man of vrouw, maar ook - tenzij anders overeengekomen - de voordelen die de echtgenoten aan elkaar toekenden in het huwelijkscontract en tijdens het huwelijk. 

Wat verstaat men onder voordelen?
Wanneer de toekomstige echtgenoten vóór hun huwelijk eigen goederen, roerend of onroerend, bezaten, werd in het huwelijkscontract hierover een regeling opgenomen. Heeft de ene partij zijn eigendommen geheel of gedeeltelijk ingebracht, dan is dat een voordeel voor de andere partij. 
Schenkt één partij tijdens het huwelijk goederen aan de andere partij, dan is dat ook een voordeel. Die schenking kan bijvoorbeeld geld zijn, of effecten, of vastgoed. Maar ook het overlevingsrecht, d.i. een regeling waarbij de erfenis of een gedeelte ervan toekomt aan de langstlevende, of nog: wanneer een echtgenoot als begunstigde aangeduid is van een levensverzekering kan ook beschouwd worden als een schenking.

De nieuwe regels
Sinds 1 september 2018 is één en ander veranderd. Niet wat de zgn. overlevingsrechten betreft: bij een echtscheiding vervallen die. Maar schenkingen buiten het huwelijkscontract vervallen niet automatisch. Wèl kan de echtgenoot-schenker zijn schenkingen herroepen zonder een reden op te geven, ook na de scheiding.
Nota: Dit artikel gaat over echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen. De meeste koppels trouwen onder de het stelsel “scheiding van goederen, gemeenschap van aanwinst”. Hier gelden uiteraard andere regels.

Conclusie
Tot voor kort gingen bij een echtscheiding alle zgn. voordelen die de ene echtgenoot bij de huwelijksovereenkomst of tijdens het huwelijk geschonken had aan de andere echtgenoot, automatisch terug naar de schenker. Nu gebeurt dat niet automatisch meer en moet de schenker expliciet de teruggave vorderen – indien hij/zij dat wil.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.