Overzicht: wat verandert er in 2018 op fiscaal vlak?


26 februari 2018

Er verandert nogal wat in 2018. Een aantal onderwerpen is al uitgebreid besproken in “Tips & Adviezen” op onze website. Andere liggen nog ter controle - T&A worden altijd met de meeste zorg nagelezen vóór publicatie.

De drie grote hervormingen
Hervorming van de vennootschapsbelasting. De hervorming wordt uitgevoerd in twee fases. In 2018 daalt de vennootschapsbelasting van 33,99% tot 29,58%. Voor kleine ondernemingen wordt dat nu 20% (zie T&A van 16.11.2017). 
Hervorming van het vennootschapsrecht. De wildgroei aan vennootschappen wordt ingeperkt. De nv wordt voorbehouden aan echt grote bedrijven, de anderen kunnen best werken als natuurlijke persoon (zie T&P van 05.02.2018). 
Hervorming van het erfrecht. Deze treedt pas in werking in september 2018. Uitgebreide T&A’s komen er aan.

Maatregelen voor werkende mensen
Vrijetijdswerk en non-profitsector: Iedereen die al 4/5 werkt of gepensioneerd is mag tot 6.000 euro per jaar (maximum 1000 euro per maand) verdienen zonder hierop belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. De flexi-jobs worden uitgebreid van horeca alleen naar de hele detailhandel (zie T&A van 05.02.2018).
Beroepsforfait: Het maximum beroepsforfait wordt opgetrokken tot 4.500 euro, ook voor zelfstandigen. Het staat u natuurlijk vrij uw (hogere) kosten te bewijzen.
Bedrijfswagen of Mobiliteitsbudget: Werknemers met een bedrijfswagen kunnen die inruilen voor een mobiliteitsbudget. Bij de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met de (geïndexeerde) cataloguswaarde, de tankkaart, en de vraag of de werknemer tot nu toe een vergoeding betaalde voor eigen gebruik.
Participatieplan: Het wordt gemakkelijker èn interessanter voor de werkgever om werknemers te laten delen in de winst.

Verhoging van de investeringsaftrek
Het Zomerakkoord voorzag een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek (IA) van 8% naar 20%, meer bepaald voor de aanslagjaren 2019 en 2020 (boekjaren 2018 en 2019). Voorwaarde is dat de investeringen gebeuren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 (zie ook T&P van 12.02.2018). 

Pensioenen
Zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen, zoals hun collega’s in een vennootschap, een extra-legaal pensioen opbouwen (zie T&A van 12.02.2018).

Financiële producten
De meeste financiële producten worden duurder. Hoewel velen denken dat alleen de “gewone burger” moet inleveren (wat trouwens niet klopt) kan men dit beschouwen als “taksen voor de rijken”.
Abonnementstaks op effectenrekeningen: Wie meer dan 500.000 euro aan effecten heeft zal jaarlijks 0,15% betalen.
Meerwaardebelasting bij obligatiefondsen: De tarieven zijn nog niet bekend. 
Tariefverhoging van de beurstaks: Het tarief stijgt van 0,27% tot 0,35%. De taks op obligaties en kasbonnen word verhoogd van 0,09% naar 0,12%  

Strijd tegen fiscale fraude
Drie maatregelen om de aanhoudende strijd tegen fiscale fraude efficiënter te maken.
Bestaande internationale akkoorden voor uitwisseling van gegevens over personen die die vermogen in het buitenland bezitten, aanpassen, verbeteren en nieuwe akkoorden sluiten.
De bestaande Kaaimantaks wordt aangepast en moet efficiënter, o.a. door het toepassingsgebied uit te breiden.
De strijd tegen witwassen wordt sterk opgevoerd.

Tevens ligt er een plan klaar om de FOD Financiën te moderniseren. 
 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.