Overbruggingsrecht in de coronacrisis


22 maart 2020

Dit artikel van Liantis dateert van 20 maart, en kan intussen aangepast zijn.

Overbruggingsrecht in tijden van corona – voor wie?

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.

 

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

  1. Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
  2. Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

 

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?

Gebruik het vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ en mail het naar overbruggingsrecht@liantis.be of stuur het met de gewone post op. Link onderaan.

We doen er alles aan om de uitkeringen zo snel mogelijk uit te betalen.

 

Wat is het overbruggingsrecht?

In normale omstandigheden is het overbruggingsrecht bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een brand, bij waterschade, bij andere schade aan materiaal of gebouwen, na een faillissement of omdat de inkomsten zéér sterk gedaald zijn. Om zo’n moeilijke periode te overbruggen, kan je als ondernemer tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen op voorwaarde dat je minstens één maand moet sluiten.

 

De Vlaamse hinderpremie tijdens de coronacrisis

De Vlaamse regering kondigde een hinderpremie van 4.000 euro aan voor wie volledig moet sluiten, en van 2.000 euro voor wie alleen in het weekend moet sluiten. De voorwaarden en de aanvraagmethode zijn nog niet gekend. Hou de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) in de gaten.

De hinderpremie kan gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

 

Vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’

ttps://www.liantis.be/sites/default/files/uploads/inlichtingenform_overbruggingsrecht_corona_00291b_0320_NL_2003.pdf

 

 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.