Over nieuwe beroepsactiviteit, fiscus en btw


09 maart 2019

Wanneer je een nieuwe (bijkomende) beroepsactiviteit start verloopt er een zekere tijd tussen de beslissing en de eigenlijke start. Vanaf wanneer kun je kosten inbrengen en de btw recupereren zoals een gevestigd bedrijf?

Kosten eigen aan een nieuwe activiteit

Voordat je start met je nieuwe activiteit moeten er nogal wat investeringen gebeuren. Eerst en vooral een bedrijfsruimte. Je huurt, koopt of bouwt een pand, of je richt één of meer ruimten van je privéwoning in. In elk geval zijn er kosten voor meubilair, IT- en kantoormateriaal, een auto of bestelwagen… ook de zgn. nutsvoorzieningen. Ga je goederen verkopen, dan moet er een start-voorraad aangekocht worden, of grondstoffen en gereedschap om die goederen te produceren. Last but not least moet je het nieuwe bedrijf bekendmaken met gerichte communicatie naar je doelgroepen. Ook dit kost tijd en geld.

 

Vanaf wanneer kosten inbrengen en btw recupereren?

Kosten zijn in principe aftrekbaar wanneer je ze maakt met de bedoeling om een belastbaar inkomen te verwerven. Dit geldt in de eerste plaats voor de bedrijfsruimte. De huurkosten, de afschrijving van de inrichting of verbouwing van het pand, of van het pand zelf wanneer je er eigenaar van bent, zijn aftrekbaar tijdens de opstartperiode: de maanden (of jaren) die voorafgaan aan de eigenlijke start van de nieuwe beroepsactiviteit. Idem voor de Btw, met dien verstande dat je de btw pas kunt recupereren wanneer je een btw-nummer hebt voor de nieuwe activiteit. De leveranciers moeten dit btw-nummer vermelden op hun facturen.

 

Waar zit het addertje?

Hoewel de opstartperiode in principe niet beperkt is in tijd, moet je toch opletten. Wanneer de Belastingen en/of de Btw ter plaatse een controle komen uitvoeren moet je kunnen aantonen dat je actief bezig bent met de voorbereiding van de nieuwe activiteit. Zo niet kunnen zij de aftrek c.q. de btw-recuperatie verwerpen.

 

Conclusie

Alles hangt af van de intentie. Je moet niet noodzakelijk een belastbaar inkomen hebben binnen het jaar om kosten in te brengen of btw te recupereren.  Maar trek het niet te lang, anders gaan de Belasting en/of de Btw oordelen dat je intentie om een nieuwe activiteit op poten te zetten niet ernstig was, en de belastingaftrek c.q. de btw-recuperatie verwerpen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.