Onbelast bijklussen tot 6000 euro per jaar


08 september 2018

De flexi-jobs, weet je nog? Voor verenigingen, burgers en de zgn. deeleconomie. Vooral voor dit laatste hebben verschillende beroepsverenigingen – niet helemaal ten onrechte – gesteld dat deze maatregel oneerlijke concurrentie in de hand zou werken. Het concept werd aangepast, en de nieuwe regeling is sinds 15 juli 2018 in voege.

Verenigingswerk en diensten tussen buren
Het moet duidelijk zijn dat het níét gaat over vrijwilligerswerk: gratis diensten verlenen, eventueel mits terugbetaling van verplaatsings- en andere kosten. In het nieuwe systeem mag je betaalde diensten verlenen aan socioculturele verenigingen en openbare besturen tot € 6130 per jaar of € 510,83 per maand, zonder belasting of sociale bijdragen te betalen. Echter geen professionele activiteit en ook niet op regelmatige basis. 
Als vrijwilligers met een onkostenvergoeding kom je niet in aanmerking, tenzij je afziet van de onkostenvergoeding. In dit laatste geval mag je regelmatige blijven bijklussen. Zo kun je bijvoorbeeld elke week koken voor minderbedeelden tegen een vergoeding van maximum € 510,83 per maand, verplaatsings- en andere kosten inbegrepen.
Voor diensten tussen burgers gelden dezelfde regels: geen beroepsactiviteit, niet op regelmatige basis en geen deeleconomie. Je mag ook geen reclame maken voor je diensten als bijklusser.
Let op: Controleer of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt voor schadegevallen.

Deeleconomie
Bijklussen voor deeleconomie is minder gebonden aan regels. Naast werknemers die minstens 4/5 werken, en gepensioneerden, mag je als zelfstandige in hoofdberoep bijklussen, ook binnen je beroepsactiviteit, tot maximum € 6130 per jaar. Maar je moet gebruik maken van één van de ongeveer 20 erkende deeleconomieplatformen.
Zit je boven het toegestane bedrag, dan worden je inkomsten beschouwd als beroepsinkomen, en ben je onderworpen aan belasting en sociale bijdragen.

Conclusie
De nieuwe regeling die sedert 15 juli 2018 in werking is, ziet er ingewikkelder uit dan ze is. Het is een keuze en herleidt de kans op misbruik tot een aanvaardbaar minimum.  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.