Onbelast bijklussen in de praktijk


10 december 2018

We hebben het er al meermaals over gehad, maar toch blijven er bij onze klanten zelfstandige ondernemers nog onzekerheid en misverstanden. Hier dan, in vogelvlucht.

Wie, wat en hoeveel?
Werknemers of ambtenaren die minstens 4/5 werken, 
Zelfstandigen in hoofdberoep
Gepensioneerden.
Diensten of activiteiten
Occasioneel van burger aan burger,
Verenigingswerk al dan niet op regelmatige basis 
Deeleconomie, al dan niet op regelmatige basis.
De grens voor onbelast bijklussen ligt op € 5.130 per jaar, en voor sommigen ook op € 510,83 per maand. Wanneer je meerdere activiteiten uitoefent en/of diensten levert aan verschillende begunstigden, dan gelden de bovengrenzen voor alle activiteiten samen.

Wie mag welke activiteit onbelast uitoefenen?
Onbelast bijverdienen als zelfstandige ondernemer kan alleen wanneer de bijverdienste(n) buiten je beroepsactiviteit vallen, dus niet in het verlengde ervan. 
Wie minstens 4/5 werkt in loonverband mag wel onbelast bijverdienen met dezelfde activiteit als die hij uitoefent voor rekening van zijn werkgever. 

Mag je onbeperkt bijklussen binnen de bovengrenzen?
Diensten aan burgers moeten occasioneel zijn, en uitsluitend tussen burgers. Is er enige regelmaat dan wordt de activiteit gezien als beroepsactiviteit en dus belastbaar.
Voor activiteiten voor verenigingen of deeleconomie geldt die beperking niet.
Voor verenigingswerk en tussen burgers geldt de beperking van € 510,83 per maand

Administratieve maatregelen
Diensten van burger aan burger moeten geregistreerd worden. Is de begunstigde een vereniging, dan is de vereniging verantwoordelijk voor de registratie.
Activiteiten in de deeleconomie moeten niet geregistreerd worden, maar ingevuld op de belastingaangifte.
Wie de bovengrenzen niet respecteert, zal belast worden op al zijn bijverdiensten – niet alleen het gedeelte boven de bovengrenzen.

Conclusie
Heb je na deze uitleg nog twijfels, stel dan je concrete vragen aan BFKM.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.