Nieuwe (voordeliger) bonussen voor medewerkers


19 maart 2018

Wanneer een werkgever aan een werknemer een bonus of winstpremie toekent, dan betaalt hij veel meer, en de weknemer ontvangt een stuk minder dan het vooropgesteld basisbedrag. De zgn. cao90 is veel gunstiger, maar is gebonden aan strikte voorwaarden en brengt veel administratieve rompslomp mee.  Tijd dus voor een nieuwe “winstpremie”.

De nieuwe winstpremie
Eén van de vele punten van het Zomerakkoord 2017 is de mogelijkheid voor de werkgever om aan zijn medewerkers een winstpremie toe te kennen, die voordeliger is voor iedereen. De werkgever moet geen sociale lasten betalen aangezien de bonus niet beschouwd wordt als loon. De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07% - dat is hetzelfde als bij cao90.
De bonus is vrijgesteld van de personenbelasting, maar is onderhevig aan een bevrijdende belasting van 7%. De bonus is niet fiscaal aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Globaal (bevrijdend belasting + niet-aftrekbaar zijn van de bonus) moet er dus gerekend worden op een vennootschapsbelasting van 29,58%.

Voorwaarden
Zoals de cao90 is de winstpremie een collectieve bonus en kan ze niet gekoppeld worden aan individuele prestaties. In tegenstelling tot cao90 moet er geen collectieve doelstelling meer behaald worden. Het enige criterium is de winst van de vennootschap. Verder geen administratieve rompslop, alleen een eenvoudige informatie aan de bevoegde dienst.
Het maximumbedrag van de bonus bedraagt 30% van de bruto wedde die aan de werkgevers wordt gestort (de loonmassa). Aangezien de premie niet aanzien wordt als loon heeft ze geen invloed op de berekening van het vakantiegeld of de opzegvergoeding.
Met de nieuwe winstpremie, minder administratie en potentieel ongeveer 5 maal méér bonus dan de cao90.
Let op: wanneer de bonus verschilt volgens de categorieën werknemers, is sociaal overleg nodig. 

De eindafrekening 
Op basis van een bruto premie van 2.500 euro ontvangt de werknemer netto 2.086,25 euro, en betaalt de werkgever 3.232,00 euro. Dat is een rendement van 62,39%, iets minder kost voor de werkgever dan de cao90, en iets minder voor de werknemer. Maar méér dan het dubbele rendement van de “gewone” bonus.

Vanaf wanneer?
De nieuwe winstpremie is in werking sedert 01/01/2018. Ze kan voor het eerst toegepast worden op basis van de winst van het boekjaar 2018 met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017. 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.