Nieuwe registratieplicht voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen


11 september 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt sinds 24 augustus 2020 een nieuwe registratieplicht wanneer je voor bepaalde werkzaamheden een beroep doet op werknemers of zelfstandigen uit het buitenland. 

 

Voor welke werkzaamheden?

Het gaat om werkzaamheden in de bouwsector en aanverwante sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren (bijvoorbeeld elektriciteit, hout en stoffering, metaal …), de schoonmaaksector, de land- en tuinbouwsector en de vleessector. 

 

Wie heeft een registratieplicht?

Doe je voor bovenvermelde werkzaamheden een beroep (rechtstreeks of via een onderaanneming) op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft, dan val je onder de registratieplicht.  

Enkel natuurlijke personen die voor persoonlijke doeleinden een buitenlandse werknemer of zelfstandige inschakelen, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. De registratie is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en ook niet als de medewerker minder dan 48 uur in België verbleef. 

 

Wat houdt de nieuwe verplichting in?

Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, moet je een lijst bijhouden met volgende gegevens: 

De lijst moet je ter beschikking houden van de diensten die de verspreiding van het coronavirus tegengaan of die de naleving van de maatregelen controleren. De gegevens mogen enkel daarvoor worden gebruikt. Na veertien dagen moet je de lijst vernietigen. 

Controleer vóór de aanvang van de werkzaamheden zeker ook of het Passenger Locator Form werd ingevuld. Is dat niet zo, dan moet dat gebeuren uiterlijk op het moment waarop de werkzaamheden in België starten.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.