Nieuwe en oude auto allebei fiscaal aftrekbaar?


20 juli 2017

Stel, u koopt een nieuwe auto, maar u behoudt de oude ook nog. Zijn beide auto’s dan fiscaal aftrekbar? Of alleen maar de nieuwe? Wat is fiscaal gezien de beste keuze? En wat als u een vennootschap hebt?

Het principe

Als zelfstandig ondernemer kunt u maximum 75% van uw autokosten inbrengen op het gedeelte dat bestemd is voor beroepsgebruik. Gebruikt u uw auto beroepsmatig voor bijvoorbeeld 70% dan mag u de autokosten inbrengen voor 70% x 75% = 52,5%. Hebt u een nieuwe auto gekocht en behoudt u de oude, dan geldt dezelfde redenering, m.a.w. u mag ook de kosten van de oude auto inbrengen a rato van het gedeelte dat u gebruikt voor uw beroep.

Let op: u kunt niet met twee auto’s tegelijk rijden, en u zult dus een goede uitleg moeten hebben waarom u beide auto’s (gedeeltelijk) gebruikt voor uw beroep.

Voor u als zelfstandig ondernemer

Wilt u de kosten van beide auto’s – gedeeltelijk - aangeven voor beroepsgebruik, dan moet de verhouding beroep/privé dezelfde blijven. Dat betekent dat, wanneer het beoepsgebruik voor beide auto’s samen hetzelfde blijft als vroeger voor één auto, het beroepsgebruik voor de oude auto in principe zal dalen.

Maar gebruikt u de nieuwe auto alleen voor beroeps- en de oude voor privé-gebruik, dan kunt u de kosten van de nieuwe auto – ook de afschrijvingen - voor 100% inbrengen als beroepsgebruik. Die keuze ligt voor de hand, zeker als de oude auto al afgeschreven is, vermits de grootste kost – de afschrijvingen – sowieso wegvalt.

Let op! Wij raden u aan, alle gereden kilometers voor beroepsgebruik bij te houden, zodat u kunt bewijzen dat u de nieuwe auto nooit privé gebruikt.

Als vennootschap

Een auto die gekocht wordt door de bvba (of door een andere vennootschapsvorm) wordt steeds beschouwd als volledig beroepsmatig. De aftrek van de kosten is weliswaar beperk in functie van de CO2 - uitstoot. Heeft de bvba twee auto’s, dan kan ze die beide inbrengen voor 100%, ook al is het beroepsgebruik van één van de twee beperkt.

Belasting op privégebruik

Voor het privégebruik wordt u belast op een forfaitair “voordeel van alle aard” in functie van de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot. De fiscus houdt daarbij geen rekening met het reële privégebruik.

Wanneer u de kosten van beide auto’s inbrengt, dan moet u in principe ook voor beide auto’s een “voordeel van alle aard” aangeven. Kunt u aantonen dat u één van de auto’s nooit privé gebruikt, dan moet u voor deze auto geen “voordeel van alle aard” aangegeven. In de praktijk zal dat echter niet gemakkelijk hard te maken zijn. Zie hierboven de nota over kilometeradministratie.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.