Nieuw hulpmiddel bij de inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden


24 juli 2017

Sinds 2013 zijn bedrijven uit de bewakings- of vleessector, net zoals in de bouwsector, verplicht te controleren of hun onderaannemers nog openstaande fiscale of sociale schulden hebben. Dit noemt men de inhoudingsplicht.

De inhoudingsplicht

Indien u actief bent in de bouw-, bewakings- of vleessector, dan moet u, bij het afsluiten van een contract en bij de betaling van facturen, nagaan of uw onderaannemer openstaande fiscale of sociale schulden heeft. Is dat het geval, dan bent u als contracterende onderneming verplicht een deel van de factuurbedragen van deze onderaannemer in te houden en door te storten naar de betrokken diensten. Doet u dat niet, dan kan u aansprakelijk gesteld worden voor de volledige fiscale en/of sociale schulden van uw onderaannemer.

Welk deel moet u inhouden?

Bij openstaande fiscale schulden moet u 15% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten naar de FOD Financiën. Bij openstaande sociale schulden moet u 35% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten naar de RSZ.

Internet komt ter hulp

Aan de hand van het ondernemingsnummer van de onderaannemer kunt u op de recent gelanceerde website www.checkinhoudingsplicht.be  de status van de betreffende onderneming in een oogwenk zien. Dit geldt zowel voor fiscale als voor sociale schulden. Bij de raadpleging kunt u ook een attest met beperkte geldigheidsduur afdrukken, waarin de status van de onderaannemer met betrekking tot de inhoudingsplicht geformaliseerd wordt.

Wanneer inhouden en wanneer niet

Geldt er op het ogenblik van het nazicht geen inhoudingsplicht, dan is het attest geldig tot de laatste donderdag van de betreffende maand. Wordt de factuur ten laatste op deze datum betaald, dan moet er geen inhouding gebeuren. Maar wanneer de factuur op een latere datum betaald wordt, dan moet de status van de onderaannemer opnieuw geverifieerd worden via de website.
Geldt er wèl inhoudingsplicht, dan wordt een attest gegenereerd dat slechts één dag geldig is - de onderaannemer kan immers op elk moment beslissen om zelf over te gaan tot betaling van zijn fiscale of sociale schuld. Wordt de factuur niet betaald op de dag van de raadpleging, dan moet de website opnieuw geraadpleegd worden op het ogenblik van de effectieve betaling van de factuur.

Conclusie

Wie actief is in de bouw-, bewakings- of vleessector moet nagaan of zijn onderaannemer openstaande fiscale of sociale schulden heeft. Is dit het geval, dan moet hij een gedeelte van de ontvangen facturen inhouden en doorsturen naar de betrokken diensten. Recent is er een website gecreëerd die deze ingewikkelde procedure in een oogwenk uitvoert.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.