Niet elke student is een jobstudent


26 juni 2019

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er vaak extra werk, terwijl veel werknemers precies in deze periode met vakantie gaan. Studenten daarentegen hebben tijd en veelal ook goesting voor een vakantiejob. En jij kent wellicht een paar studenten die graag een centje bijverdienen. Mooi, maar ga toch even na wie in aanmerking komt voor zo’n job, en onder welke voorwaarden.

 

Wie komt in aanmerking als jobstudent?

Eerst en vooral moet de kandidaat-jobstudent ècht student zijn in hoofdstatuut. Mensen met avondonderwijs en leerlingen met een leerovereenkomst vallen sowieso uit de boot. Jongeren in een stelsel van werken en studeren komen wèl in aanmerking, op voorwaarde dat ze geen uitkering ontvangen als werkloze of ingeschakelde.

Een student mag pas een studenten-job aannemen als hij/zij minstens 16 jaar oud is, of 15 jaar mits hij/zij de eerste twee jaren secundair doorlopen heeft.

 

Hoeveel werkuren tegen welk tarief en wanneer?

Een student(e)mag maximum 475 uren per kalenderjaar werken. In principe mag hij/zij gemiddeld 8 uren per dag werken, met een maximum van 38 uren per week. Naargelang de sector waarin hij/zij tewerkgesteld is, kunnen er uitzonderingen bestaan op deze regel. De eerste drie dagen gelden altijd als proefperiode.

Het loon dat je als werkgever betaalt moet tenminste overeenkomen met het barema van de sector. Zo ook de vergoeding van het woon-werkverkeer.

De student(e) is niet onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen, maar moet wél een solidariteitsbijdrage van 8,14% betalen.

Let op: Informeer je tijdig over de sectoriële voorwaarden, en controleer of de student al dan niet een deel van zijn 475 uren ‘opgebruikt’ heeft.

 

Studentenovereenkomst

Je moet een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur (maximum 1 jaar) afsluiten met elke student die je in dienst neemt, en deze moet door beide partijen ondertekend worden. Bestaat er een arbeidsreglement, dan overhandig je het aan de student en laat hem/haar tekenen voor ontvangst. Vergeet ook niet op de eerste werkdag de Dimona-aangifte te versturen naar de RSZ.

 

Conclusie

Een jobstudent in dienst nemen is fiscaal voordelig, ook voor jou als werkgever. Neem de tijd om de voorwaarden en het beetje administratie die eraan verbonden zijn, in orde te brengen. Zo voorkom je eventuele problemen achteraf.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.