Mogen bestuurders een bezoldiging ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht?


21 maart 2020

De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen:


Premie voor Waalse ondernemingen

Net zoals Vlaamse ondernemingen, kunnen ook Waalse ondernemingen die gedeeltelijk of volledig moeten sluiten een zogenaamde hinderpremie aanvragen. Voor Waalse ondernemingen die volledig moeten sluiten, is dat 5.000 euro.

Voor meer info kan je terecht op www.1890.be.

 

Steunmaatregelen op het vlak van belastingen

Ook via de FOD Financiën worden steunmaatregelen voorzien voor ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus. Die steunmaatregelen hebben te maken met schulden inzake btw en belastingen, maar ook met de bedrijfsvoorheffing en de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting. Aanvragen moeten worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020. Mogelijkheden die worden voorzien, zijn een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van bepaalde boetes wegens niet-betaling.

Daarbovenop komt er een automatisch uitstel voor het indienen van allerlei aangiften en het betalen van btw, bedrijfsvoorheffing en belastingen.

Let op: Wil je uitstel van betaling van je sociale bijdragen, dan is het belangrijk om betalingen die via domiciliëring verlopen bij de bank te laten annuleren!

Werd de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 intussen toch al betaald via domiciliëring, maar vraag je vóór 31 maart 2020 alsnog een uitstel van betaling, dan kan je uitzonderlijk vragen om een terugbetaling van die sociale bijdrage.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.