Minister wil schijnzelfstandigen aanpakken


31 maart 2017

Minister Borsus heeft maatregelen aangekondigd om schijnzelfstandigen op te sporen, en hiervoor komt er binnen de RSVZ een databank van werkende vennoten. Wat houdt dat praktisch in?

Werkende vennoten

Een werkende vennoot bezit niet alleen aandelen van het bedrijf, maar is daar ook regelmatig aan het werk. Hij/zij moet zich als zelfstandige aansluiten bij een beroepskas – zelfs als hij/zij geen vergoeding krijgt voor de gedane prestaties. Is hij/zij daarnaast ook voor minstens 50% werkzaam als werknemer, dan is een aansluiting als zelfstandige in bijbeberoep voldoende. Maar hier komt de kat op de koord.

Misbruiken

Volgens de minister zijn er nogal wat vennootschappen die werknemers inschrijven als werkende vennoten omdat dit goedkoper is dan hen als werknemer in te schrijven. M.a.w. deze vennootschappen maken misbruik van het systeem, en daar wil de minister wat aan doen. Momenteel is de informatie over werkende vennoten verspreid over verschillende diensten. Met een centrale databank kunnen de inspecteurs de werkende vennoten – en eventuele misbruiken – beter controleren.

Kleine zelfstandigen en hun familie

Het is niet de bedoeling kleine zelfstandige of de familiale vennootschap met drie of vier vennoten te viseren. Is uw zoon of dochter actief als werkend vennoot met bv 5% van de aandelen, dan zal de inspecteur niet moeilijk doen.

Bij een inspectie zal in de eerste plaats gecontroleerd worden of de werkende vennoot inderdaad een vennoot is en of hij/zij effectief aandelen bezit. Dit moet blijken uit het zgn. aandelenregister, waarin regelmatig moet worden bijgehouden wie de aandelen bezit. Zorg ervoor dat dit register altijd in orde is – het is belangrijk.

Geen familie?

In dit geval zal de inspectie geval per geval nagaan.

Kan de werkende vennoot vanuit zijn/haar functie de werking van het bedrijf mee bepalen? Kan de vennoot zelfstandig zijn/haar werk bepalen zonder instructies te moeten afwachten? Al deze handelingen moeten er op wijzen dat de werkende vennoot inderdaad een vennoot is en geen medewerker, die “per uur” betaald wordt.

Moet de vennoot verantwoordelijkheid dragen?

Neen, de dagelijkse leiding, en dus ook de verantwoordelijkheid, ligt bij de zaakvoerder. Vennoten mogen in principe maar éénmaal per jaar “hun zeg doen” tijdens de jaarvergadering. Maar ook dan geldt de regel dat de meerderheid beslist.

Conclusie

De geplande databank is bedoeld om een beter inzicht te krijgen en zo misbruiken op te sporen. Bij controles viseert men niet de familiale of kleine vennootschappen met enkele aandeelhouders. Zolang de vennoten voldoende aandelen gekocht hebben en hun werk vrij kunnen indelen is er geen vuiltje aan de lucht.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.