Microfinancieringen sociaal en fiscaal aftrekbaar


18 januari 2019

Microfinancieringen bieden toekomstperspectieven aan ondernemers, die niet in aanmerking komen voor leningen of financieringen bij de traditionele banken. 

In ontwikkelingslanden
Zowat 2,7 miljard mensen komen niet in aanmerking voor welke vorm ook van hulp om te overleven. Een aantal van hen, veelal vrouwen, nemen een microfinanciering. Om een koe te kopen bijvoorbeeld, of een naaimachine, een winkeltje te openen. Het gaat meestal om sommen van € 100 tot € 500, en 98% van de leningen worden terugbetaald. Vandaag zijn er wereldwijd 150 miljoen klanten voor microfinanciering.

Investeerders
Naast de zgn. institutionele investeerders zijn het vooral duizenden particulieren, loontrekkenden en zelfstandigen, die zorgen voor het nodige kapitaal. Vanzelfsprekend gaan zij geen individuele leningen, klein of groot, toestaan aan één of meer van de 150 Mi klanten. Zij moeten een participatie nemen in een investeringsmaatschappij, in België of in het buitenland. Zij keren een jaarlijks dividend uit dat varieert van jaar tot jaar. In ons land is dit dividend beperkt tot 6% - maar dat percentage wordt zelden of nooit gehaald.
Let wel: Het gaat NIET om giften, maar om investeringen.

Fiscaal voordeel
Er zijn in België 3 erkende ontwikkelingsfondsen: de bv cvso Incofin, de bv cvba Alterfin en de bv cvba Oikocredit. Investeer je in één van die fondsen dan geniet je in AJ 2019 (inkomsten2018) van 5% belastingvermindering op je investering. Er zijn wel 3 voorwaarden aan verbonden: 
1. Het minimumbedrag van je investering is € 437,50.
2. Het belastingvoordeel op dividend is beperkt tot € 320.
3. De aandelen moeten minstens 60 maanden ononderbroken in je bezit blijven. 

Conclusie
Door te investeren in microfinanciering bied je andere mensen, die niet kunnen rekenen op een lening of financiering, een toekomstperspectief. En je wordt er fiscaal nog voor beloond ook.
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.