Meer codes op uw aangifteformulier


08 mei 2017

Het zopas verschenen nieuwe aangifteformulier bevat 75 codes méér dan het vorige. Betekent dat méér werk voor BFKM? En moet u ook méér informatie doorsturen? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Een woordje uitleg.

Het nieuwe aangifteformulier

Elk jaar verschijnt, eind maart of begin april, het aangifteformulier voor het voorbije jaar in het Belgisch Staatsblad, en elk jaar komen er nieuwe codes bij. Dit jaar zijn het er uitzonderlijk veel, en dat is ondermeer te wijten aan de regionalisering van de woonfiscaliteit. Elk gewest heeft nu zijn eigen regelgeving en dat betekent natuurlijk extra codes.

Niet noodzakelijk meer werk voor uw boekhouder

Een aantal gegevens, zoals uw pensioen, pensioensparen en dienstencheques zijn al ingevuld op Tax-on-Web. Vanaf dit jaar bezorgt uw bank zelfs leningsattesten aan de fiscus. Indien BFKM volmacht heeft voor het indienen van uw aangifte, dan hebben wij die gegevens ook.

Toch best ons volledig informeren

Zeker. U kunt best de vooraf ingevulde informatie even checken met uw boekhouder. Hoe dan ook moet u, om de inkomsten en kosten uit uw zelfstandige activiteit te kunnen aangeven, uw volledige administratie over 2016 aan BFMK bezorgen. Bovendien zijn er wellicht uitgaven die uw boekhouder niet kent - en niet kan kennen - maar die u een belastingvoordeel kunnen bezorgen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan uitgaven voor kinderopvang en onderhoudsgeld.

Wanneer moet u ons de administratie over 2016 bezorgen?

Hoe vroeger hoe liever. BFKM moet uw aangifte pas in oktober indienen, maar u kunt toch best niet wachten tot het laatste ogenblik. Elk jaar zijn er ‘opstoppingen’ omdat sommige klanten tot op het laatste nippertje wachten om ons hun administratie te bezorgen. Hoe sneller we uw gegevens in ons bezit hebben hoe sneller we uw aangifte kunnen voorbereiden en berekenen hoeveel u gaat moeten bijbetalen of terugkrijgen.

Wacht niet op de bruine envelop!

U moet niet wachten tot de bruine envelop in uw bus valt. Indien BFKM vorig jaar uw aangifte elektronisch ingediend heeft met Tax-on-Web, dan komt die bruine envelop er helemaal niet meer.

Conclusie

Het feit dat het nieuwe aangifteformulier méér codes bevat betekent niet noodzakelijk dat u méér informatie moet bezorgen aan uw boekhouder. Het meeste is vooraf ingevuld via Tax-on-Web, maar wellicht niet alle uitgaven. Daarom kunt u ons best alle informatie tijdig bezorgen. Want haast en spoed….

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.