Mag iedereen nu gelijk welk beroep uitoefenen in de bouw?


29 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat in Vlaanderen het begrip “ondernemingsvaardigheden” in de bouwsector definitief op de schop. Onder invloed van de Europese regelgeving. Betekent dit dat gelijk wie zonder enige beroepskennis gelijk welk beroep kan uitoefenen in de bouw? En welke garantie heeft de klant dat het werk correct zal uitgevoerd worden?

Vestigingswet vs. Europese richtlijn
Wie zijn domicilie of maatschappelijke zetel in het Vlaams gewest heeft, hoeft vanaf 1 januari 2019 geen diploma meer voor te leggen of ervaring aan te tonen. Zowel de verplichte basiskennis bedrijfsbeheer als de kennis van gereglementeerde beroepen zijn met één pennentrek afgeschaft.
Nochtans zijn kwaliteit en veiligheid in de bouwsector uiterst belangrijk. De vestigingswet was bedoeld als hulp bij beginnende vakmensen maar ook, en vooral, als een bescherming van de klant. Al deze bedenkingen waren blijkbaar ondergeschikt aan de Europese richtlijn die bepaalt dat wie in een Europees land een gereglementeerd beroep mag uitoefenen, dat in elk ander Europees land ook moet kunnen. De klant is het eerste slachtoffer: hij heeft geen garantie meer, noch qua veiligheid noch financieel. 

Aanpassen ja, afschaffen neen
Zowel de Confederatie Bouw als de Bouwunie hebben gepleit voor een aanpassing van de verouderde vestigingswet, maar ze zijn niet te spreken over de totale afschaffing. Als nieuwkomers niet de juiste vakkennis hebben of als een niet-Belgische aannemer de Belgische regelgeving niet kent zijn de gevolgen niet te overzien. Het argument van het Federaal Planbureau als zou het binnenlands product met 2 miljard euro toenemen, noemen zij simplistisch en karikaturaal.
Bouwunie vraagt de regering dan ook met aandrang zich in te zetten voor sensibilisering en opleiding van beginnende ondernemers.

De NACE-code en de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
Wie een niet-langer-gereglementeerd beroep uitoefent of wil gaan uitoefenen moet zich laten opnemen in de KBO met de juiste NACE-code. Ben je al ingeschreven, kijk dan na of je alle codes correct hebt ingevuld. Voorbeeld: Als installateur voor elektrische leidingen in gebouwen vul je code 4321101 in. Maar wil je bovendien alarminstallaties plaatsen dan moet je ook 4321103 invullen. Het niet of niet correct invullen van de NACE-code kan je zuur opbreken.
Let op: Het gebruik van bepaalde codes kan financiële implicaties hebben, zoals verplicht aansluiten bij het WTCB en bijdragen betalen.

Wat met het Waals en het Brussels Gewest?
Het Brussels Gewest hult zich in stilzwijgen. Het Waals Gewest volgt schoorvoetend. Voorlopig blijft de vestigingswet voor de bouw er verplicht.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.