Kunt u uw facturen nu binnenkort effectief eenvoudiger invorderen?


03 juli 2016

U kunt een niet-betwiste vordering binnenkort in principe eenvoudig innen via een deurwaarder. Dit is het gevolg van de ‘Potpourri-wetgeving’ die een heel aantal zaken binnen de juridische wereld veranderde.

 

Invordering

Huidige situatie

Eerst zal men de klant moeten dagvaarden voor een rechtbank, voor men zijn facturen kan invorderen. Concreet gebeurt die dagvaarding voor klanten-handelaars bij de rechtbank van koophandel, klanten-particulieren voor de rechtbank van eerste aanleg. Zo’n procedure neemt veel tijd in beslag en vereist meestal de tussenkomst van een advocaat. Er is steeds een deurwaarder vereist voor de dagvaarding zelf.

Nieuwe regeling 

De nieuwe regeling treedt in werking na een nog uit te vaardigen KB en uiterlijk op 1 september 2017. Deze nieuwe regeling omvat dat de invordering van onbetwiste schulden kan verlopen via een administratieve procedure, die in principe buiten de rechtbank zal gebeuren. De keuze ligt zelf bij u of de klant wordt gedagvaard of de nieuwe regeling toepast.

Toepassingsvoorwaarden

De nieuwe regeling is enkel van toepassing op onbetwiste schulden die een geldsom tot wederprestatie hebben. Verder is dit ook enkel mogelijk tussen ondernemingen met betrekking tot hun professionele activiteiten. Ze kan dus niet worden toegepast voor schulden die wel worden betwist of voor schuldvorderingen ten aanzien van particulieren.

Ander uitsluitingen

Invorderingen ten aanzien van publieke overheden,  invorderingen inzake een faillissement, een gerechterlijke reorganisatie, een collectieve schuldenregeling en andere vormen van wettelijke samenloop en invorderingen voortvloeiend uit niet-contractuele verbintenissen worden allemaal uitgesloten door de wet. Er zijn echter wel twee uitzonderingen indien deze verbintenissen het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen of indien er een schuldbekentenis is, dan kan de vereenvoudigde procedure wel worden toegepast.

Bedrag

De nieuwe procedure zal kunnen worden toegepast ongeacht het bedrag van de schulvordering. Dit vermeerders met de verhoging waarin de wet voorziet en met de invorderingskosten. Maar in het voorkomende geval  mogen deze ten hoogste 10% bedragen van de hoofdsom van de schuld, samen met alle intresten en strafbedingen.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.