Kasboek en dagontvangstenboek, is dat niet hetzelfde?


13 november 2017

Dacht u, zoals vele zelfstandigen, dat het dagontvangstenboek hetzelfde is als het kasboek? Neen dus. Maar welk is het verschil, en hebben we ze allebei nodig? Laten we ze eerst van dichtbij bekijken.

Het Kasboek

Volgens de boekhoudwetgeving zijn er drie verplichte dagboeken: aankoop, verkoop en financieel. Als onderdeel van het financieel dagboek is het kasboek dus ook verplicht. In het kasboek noteert u alle inkomsten en uitgaven: cash-betalingen van klanten, maar ook cash-aankoop van goederen, en ook afnamen voor privégebruik.

Nota: Sommige bedrijven, zoals horeca, bakkers, slagers… moeten een kasregister hebben. Wanneer u weinig kasbewegingen hebt is dat niet nodig. Een sigarenkistje is al voldoende! Het kasboek kan op papier of op de computer, op voorwaarde dat de inschrijvingen onomkeerbaar zijn, m.a.w. dat er niet kan mee ‘gefoefeld’ worden. Een Excel-pagina op uw pc voldoet dus niet aan de voorwaarden.

Het Dagontvangstenboek

Wanneer u contante verkopen hebt is een dagontvangstenboek verplicht. Contante verkoop dat zijn alle betalingen zonder factuur, niet enkel de cash-betalingen, die in het kasboek genoteerd worden, maar ook betalingen per bankkaart, die niet genoteerd worden in het kasboek. Het dagontvangstenboek kan op papier of op de computer onder dezelfde voorwaarden als voor het dagboek.

Nota: Twee uitzonderingen. Indien u gebruik maakt van een zgn. witte kassa, of wanneer u een btw-forfait toepast, is een dagontvangstenboek niet verplicht.

Let op: Verkopen van meer dan € 250 incl. btw moet u apart inschrijven in het dagontvangstenboek, met omschrijving van de verkochte goederen. Tenzij die vorkomen op het kasticket.

Eén of twee boeken?   

In principe kan het in één boek, maar in de praktijk is dit niet aan te bevelen. Ons advies: schrijf in uw dagontvangstenboek eerst alle ontvangsten in, per betalingswijze; neem het totaal van de cash-ontvangsten over in uw kasboek, en vul aan met uitgaven en overige kasbewegingen. Dit moet u dagelijks doen – zo blijft het overzichtelijk.

Conclusie

Noteer alle cash-bewegingen, in en uit, in uw kasboek. Contante verkopen, ook degenen die met een bankkaart betaald zijn, schrijft u in uw dagontvangstenboek in. Op enkele uitzonderingen na zijn beide dagboeken verplicht.

  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.