Is er nog hoop wanneer je zaak ten onder gaat?


12 maart 2021

Vanaf 1 februari 2021 mogen schuldeisers opnieuw het faillissement vorderen van een bedrijf dat zijn facturen niet betaalt. Kom je als zelfstandige in financiële moeilijkheden – al dan niet door de lockdown – en je moet je zaak een tijdlang of definitief stopzetten, of ga je failliet? Dan heb je geen recht op werkloosheidsuitkering. Is dit dan het einde van alles?

 

Vangnet 1: het ‘klassieke’ overbruggingsrecht

Ook los van de coronacrisis kan het gebeuren dat je zaak niet goed draait of door onverwachte omstandigheden in de problemen komt. Gaat je zaak daardoor failliet of moet je de activiteiten een tijdlang of definitief stopzetten, dan kun je een overbruggingsrecht aanvragen.

 

Over welke periode?

Maximum 12 maanden als je minder dan 15 jaar actief bent als zelfstandige

Maximum 24 maanden als je tenminste 15 jaar actief bent als zelfstandige

 

Bedrag:

Voorwaarden

 

Na de stopzetting van de activiteiten moet je een aanvraag indienen voor een werkloosheidsuitkering. Hiervoor heb je een loopbaanattest nodig met vermelding van de einddatum van de zelfstandige activiteit.

Let op:

1.De periode met overbruggingsrecht telt NIET mee voor de pensioenopbouw.

2.Het overbruggingsrecht ken een invloed hebben op het vervroegd pensioen. Om een loopbaanjaar op te bouwen heb je minstens twee betaalde kwartalen nodig in hoofdberoep. Zo niet verlies je een loopbaanjaar.

 

Vangnet 2: Bijzondere tegemoetkomingen tijdens de coronacrisis

Dit onderwerp is al uitvoerig besproken in vorige “Tips & Adviezen”, dit jaar al op 10 januari, 5 en 12 februari en 6 maart. We sommen ze nog even op:

 

Dubbel overbruggingsrecht bij:

 

Versoepeld klassiek overbruggingsrecht

 

Combinatie met Vlaamse steunmaatregelen mogelijk

Zie onze “Tips & Adviezen” van 10 en 12 januari, 26 februari , 1 en 8 mart 2021.E ook het overzicht dat je per e-mail ontvangen hebt.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen.  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.