Investeren? Wacht niet tot 2020


23 november 2018

In het licht van een aantal wijzigingen in de vennootschapsbelasting is het aan te raden geplande investeringen uit te voeren vóór 2020.

Tarief vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021
Het gewone tarief daalt in 2020 (aanslagjaar 2021) van 29,58% naar 25%. Voor kmo’s van 20,4% naar 20%. Dat betekent dat ook de belastingaftrek investeringen daalt, en je investering bijgevolg duurder wordt.

Afschrijvingen pro rata temporis
Vanaf 2020 zijn alle vennootschappen verplicht om pro rata temporis af te schrijven. Wat is dat: pro rata temporis? Een voorbeeld maakt het duidelijk. Je koopt op 20 december 2020 een machine voor € 10.000, af te schrijven over 5 jaar, en je denkt “Ik kan dit jaar nog 20% van de totale kostprijs of € 2.000 of afschrijven.” Mis poes! Je mag maar 11/365 van € 2.000 of € 60,27 afschrijven in 2020. Want er blijven maar 11 dagen over in 2020.

Versneld afschrijvingstarief vervalt op 31 december 2019
In 2018 en 2019 (aanslagjaren 2019 en 2020) kunnen kmo’s de eerste afschrijvingsannuïteit volledig in kost nemen aan 29,58% in plaats van 25%. Je koopt bijvoorbeeld een auto van € 20.000 af te schrijven over 4 jaar, en je denkt “Een auto verliest snel in waarde. Dus schrijf ik het eerste jaar 30% af”. Forget it. Vanaf 2020 mag je maximum 25% afschrijven (als je de auto koopt op 1 januari 2020, of pro rata temporis als je hem koopt in de loop van het jaar) 

Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek
Dit jaar en volgend jaar (aanslagjaren 2019 en 2020) is het tarief van de gewone aftrek van bepaalde investeringen, voor kmo’s tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%, m.a.w. je kan je belastbare basis nog extra verlagen met 20%. 
Deze regeling geldt ook voor investeringsgoederen (gebouwen bijvoorbeeld) die ter beschikking worden gesteld van andere vennootschappen, althans als ook zij beantwoorden aan dezelfde voorwaarden.

Conclusie
Dit kunnen, fiscaal gezien, nog twee voordelige investeringsjaren worden.
            
 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.