Huren van een handelspand in Vlaanderen


20 november 2017

 

U wil een handelspand huren, maar niet voor een jaar of langer. Sinds eind juli 2016 kan dat in het Vlaams Gewest. Het contract stopt automatisch na de voorziene termijn. Wilt u daarna de huur verlengen of een nieuw contract van één jaar afsluiten, dan geldt de gewone handelshuur-regeling.

 

Rechten en plichten

Zoals bij elke huurovereenkomst wordt er een contract opgemaakt, met vermelding van de begin- en einddatum van de huur. Is de voorziene termijn verlopen, dan stopt de overeenkomst automatisch, zonder dat één van de partijen de huur moet opzeggen.

Vroegtijdige beëindiging. De huurder kan in de loop van de huurperiode een eind maken aan het contract mits een opzeg per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. De verhuurder daarentegen kan tijdens de looptijd de huur niet opzeggen of de huurder uit het pand zetten.

Kosten en belastingen. In de huurprijs zijn alle belastingen, die van toepassing zijn op het onroerend goed, inbegrepen. Kosten voor water, elektriciteit en nutsvoorzieningen in het algemeen zijn ten laste van de huurder.

Verbouwingen. De huurder mag enkel verbouwingswerken uitvoeren waarvan de kosten niet hoger zijn dan één jaar huur. De verhuurder mag eisen dat het pand opnieuw in de oorspronkelijke toestand gebracht wordt. Wil hij de verbouwingen behouden, dan hoeft hij hiervoor geen vergoeding te betalen.

 

Bijzondere voorwaarden

Het huurcontract, ondertekend door beide partijen, en bij voorkeur geregistreerd, heeft altijd de voorrang op de gewone handelshuur-regelingen. Zowat op alle punten kunnen uitzonderingen worden gestipuleerd.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.