Hoeveel ‘eigen inkomen’ mag uw kind hebben?


02 juli 2016

Inkomstenjaar 2016 mag uw kind maximaal € 3.140 aan nettobestaansmiddelen genieten. Bent u alleenstaand, dan gaat het om € 4.560.

Onder de nettobestaansmiddelen verstaat men alle bruto-inkomsten vermindert  met de werkelijke kosten van u kind, ofwel met een forfaitaire aftrek van 20%. Er zijn een aantal inkomsten die tot op een bepaade hoogte niet meetellen als nettobestaansmiddel. Het gaat hier om inkomsten uit een studentenjob en onderhoudsuitkeringen. 

Voor inkomstenjaar 2016 gaat het om respectievelijk € 2.610 en € 3.140 die vrijgesteld zijn. Dit houdt in dat voor inkomstenjaar 2016 uw kind niet meer dan € 3.140 aan nettobestaansmiddelen mag genieten.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.