Hoe je de klant sneller kunt doen betalen


12 november 2018

Een bestelling binnenhalen is één, op tijd betaald worden is nog wat anders. Vaak stelt zich een dilemma: je wil graag op tijd betaald worden, maar je wil de klant niet verliezen door al te drastische maatregelen. Hierbij een paar tips die bewezen hebben dat ze werken. Hopelijk heb je er wat aan.

Stuur snel je factuur
Wanneer je lang wacht om je factuur te sturen, zal de klant ook lang wachten om te betalen, want je geeft hem de indruk dat het niet zo dringend is. 

De opmaak van de factuur
Offerte, bestelbon en factuur: dezelfde content voor de drie documenten. Zo win je tijd en vermijd je discussies. Wijkt de bestelling sterk af van de offerte, dan kun je toch nog dezelfde content behouden voor offerte en factuur. Een gedetailleerde omschrijving wekt méér vertrouwen dan één (groot) bedrag – en voorkomt discussies.

Korting voor snelle betalers
Wanneer de marge het toelaat kun je een korting geven voor snelle betalers. Gebruikelijk is 2% korting voor betaling binnen acht dagen. De btw moet dan maar aangerekend worden op het bedrag min de korting. Ook indien de klant geen gebruik maakt van de korting, blijft het bedrag van de btw hetzelfde.

Duidelijke verkoopsvoorwaarden
Vermeld in je verkoopvoorwaarden dat, bij niet betaling op de vervaldag, er kosten en intresten zullen aangerekend worden Het zinnetje “van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling” bespaart je een hoop discussie en kosten. Zo weet de klant meteen dat je vanaf de eerste rappel incasso-kosten kunt/zult aanrekenen. Maak het concreet: bijvoorbeeld 10% intrest met een minimum van € 50.
Voeg altijd een kopie bij van de Algemene Voorwaarden. Zie ook onze “Tips & Adviezen” van 03/06/2018.

Eerste rappel – je wilt de klant niet meteen kwijt.
Ga ervan uit dat het niet-tijdig betalen van je factuur geenbewijs van slechte wil is vanwege de klant, maar vraag wel dat hij “meteen” betaalt, en verwijs naar de Algemene Voorwaarden.
Soms kan de klant, ondanks veel goede wil, je factuur niet ineens op de vervaldag betalen. Je kan dan naar de rechtbank stappen, maar weet dat de rechter bijna altijd afbetaling in schijven toestaat. Laat het zover niet komen, en stel zelf een afbetalingsplan voor. Zet het wèl op papier en laat de klant tekenen.

Conclusie
Zorg dat je factuur duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld is. Stuur altijd je (strenge) verkoopvoorwaarden mee, geef eventueel korting voor snelle betaling, en wees begripvol voor eventuele problemen bij de klant.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.