Het beroepsdeel van uw woning bepalen


03 oktober 2017

Wanneer uw woning gedeeltelijk gebruikt wordt voor de uitoefening van uw beroep, kunt u als zelfstandige bepaalde kosten fiscaal recupereren. Maar wist u dat dit evengoed geldt voor loontrekkenden?

Het principe

Het feit dat een deel van uw woning gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden brengt kosten mee: in de eerste plaats de fysische ruimte – in een nieuwbouw of een bestaand gebouw, of zelfs in een huurhuis. Ook de kosten van inrichting en van uitbating. Om het beroeps-percentage te bepalen is er één criterium: de oppervlakte van het beroepsdeel t.o.v. de totale oppervlakte van het gebouw. Goed om weten is dat de hal, het toilet en de parking meetellen wanneer u klanten thuis ontvangt.

Kosten en afschrijvingen

De totale waarde van het gebouw omvat ook de registratierechten of de btw, de honoraria van de architect en de notaris, eventueel ook de expertise en opmeting van het beroepsgedeelte. Stel dat uw woning € 320.000 waard is, en dat u 25% gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan kunt u € 80.000 afschrijven over 33 jaar, hetzij € 2.424,24 per jaar.

Andere kosten, zoals meubilair, computers, fotokopieermachines, enz. mogen ook afgeschreven worden, mar hier gelden vanzelfsprekend andere termijnen. Dit kunt u best bespreken met BFKM, uw boekhouder-fiscalist.

Zijn onmiddellijk aftrekbaar: verwarming, elektriciteit en andere zgn. nutsvoorzieningen, maar ook verzekering, belastingen en intresten van leningen… altijd volgens hetzelfde principe - het beroeps-percentage.

De fiscus

U hebt er alle belang bij het beroepspercentage zo hoog mogelijk te schatten, maar hou er rekening mee dat de belastingcontroleur ter plaatse kan komen kijken of het vooropgestelde percentage klopt met de werkelijkheid. Ook hier kiest u best de gouden middenweg.

Ook voor loontrekkenden

Wanneer een loontrekkende in opdracht van zijn werkgever bepaalde werken thuis uitvoert en daarvoor een afzonderlijke ruimte inricht, dan kan hij/zij de kosten hiervan inbrengen. Krijgt hij/zij van de werkgever hiervoor een vergoeding, dan is dat een kost eigen aan de werkgever, en belastingvrij voor de werknemer. Liggen de – bewijsbare - kosten echter hoger dan die vergoeding, dan zal de werknemer die kosten, na aftrek van de vergoeding, inbrengen op zijn/haar belastingaangifte.

Conclusie

Wanneer u een gedeelte van uw woning beroepshalve gebruikt, zijn de inherente kosten fiscaal aftrekbaar, steeds in verhouding tussen de beroeps- en de totale oppervlakte van de woning. Zorg ervoor dat het percentage beroepsgedeelte realistisch is, en probeer zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen voor het geval de fiscus deze kosten zou betwisten.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.