Hand- of bankgift met pacte adjoint


31 december 2018

Schenkingen moeten in principe gebeuren bij notariële acte, maar er zijn uitzonderingen. Hand- en bankgiften moeten niet geregistreerd worden, en zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Toch is het belangrijk dat de datum van de schenking kan bewezen worden omdat de vrijstelling alleen geldig is wanneer de schenker nog 3 jaar in leven blijft.

De juiste datum van de gift is belangrijk
Om een hand- of bankgift te dateren werd en wordt er gewerkt met twee aangetekende brieven, één van de gever aan de begunstigde en één van de begunstigde aan de gever. Maar steeds meer wordt gebruik gemaakt van een pacte adjoint om die aangetekende brieven te vervangen.
Het pacte adjoint is een geschrift dat opgesteld wordt bij de hand-of bankgift. Het vermeldt de modaliteiten van de schenking en wordt ondertekend door beide partijen. Belangrijk is dat dit document pas mag opgemaakt worden na de uitvoering van de schenking. Daarom wordt het pacte adjoint best opgesteld in de verleden tijd.

Hoe kun je de juiste datum bewijzen?
Bij een bankgift is er geen probleem: de juiste datum kan bewezen worden via de rekeninguittreksels. Bij een handgift is er meestal geen bewijs van de juiste datum. Daarom blijft het aangewezen om te werken met de twee aangetekende brieven, of het pacte adjoint in vieren te plooien en aangetekend te verzenden.
Hou het bewijs van de aangetekende brief bij via http://www.bpost.be/track, omdat de poststempel niet altijd even duidelijk is.

Conclusie
Bij een hand- of bankgift is de datum van de gift essentieel. Bij een bankgift heb je het bewijs via je bankuittreksel. Bij een handgift kun je best aangetekend handelen.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.