Groene wagens vanaf 2020: hoeveel kosten ze ècht?


10 april 2018

Na de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regering ook de aftrekbaarheid van autokosten onder handen genomen. Vermits u vermoedelijk niet elk jaar van auto wisselt, is het goed te weten hoeveel een groene wagen zal kosten in 2020. 

Fiscale aftrek van autokosten
Vanaf 2020 zijn autokosten zoals verzekering, brandstof, onderhoud, herstellingen, carwash … aftrekbaar volgens een formule die rekening houdt met de CO2-emissie en het type motor. De kosten van een elektrisch aangedreven wagen zullen 100% aftrekbaar zijn. Bij een hybride wagen waarvan de CO2-emissie 42% (benzine), 40% (diesel) of minder bedraagt, zullen de kosten ook 100% aftrekbaar zijn. Onder hybride wagens verstaan wij wagens met een evenwichtige combinatie van een elektromotor met een benzine- of dieselmotor. In tegenstelling tot de ‘valse’ hybriden.    Daarvan met een CO2-emissie van 42 gram (benzine), 40 gram (diesel) of minder, zijn 100% aftrekbaar.   

Valse hybriden 
Valse hybriden of plug-in hybriden hebben weliswaar een elektromotor, maar de energiecapaciteit van de batterij bedraagt minder dan 0,5 kWh per 100kg wagengewicht, of de CO2-emissie ligt hoger dan 50 gram per kilometer. Dat betekent dat deze ‘groene’ wagens vrijwel uitsluitend rijden op de verbrandingsmotor, en dus minder ‘groen’ zijn dan veel wagens met verbrandingsmotor. Vanaf 2020 worden deze ‘valse hybriden’ uitgesloten van het fiscale gunstregime.

Afschrijvingen
Bedrijfswagen wordt in principe afgeschreven over 5 jaar. Elk jaar wordt dus 1/5 van de aankoopprijs in kosten genomen. Vanaf 2020 is de aftrekbaarheid voor niet-groene wagens een stuk lager dan bij groene wagens. Dat betekent dat de méérprijs voor groene wagens grotendeels gecompenseerd wordt door de hogere afschrijvingen.

Andere autokosten
Wagens met verbrandingsmotor betalen een inschrijvingstaks (BIV) en een jaarlijkse verkeersbelasting. Groene wagens betalen in het Vlaams gewest geen BIV – een besparing van een paar duizend EUR.

Hybride wagens met een CO2-emissie van minder dan 50 g / km genieten tot 31 december 2020 van een 100% vrijstelling van BIV en jaarlijkse verkeersbelasting.

Voordeel alle aard
Wanneer een bedrijfswagen ook privé wordt gebruikt betekent dat een voordeel alle aard (VAA). Het VAA wordt berekend volgens de CO2-emissie en de cataloguswaarde van de wagen. De hogere VAA wegens de hogere cataloguswaarde van een groene wagen wordt grosso modo gecompenseerd door een lagere VAA dankzij de lagere CO2-emissie.

Conclusie
Laat u bij de aankoop van een nieuwe wagen niet alleen leiden door de kostprijs, maar hou ook rekening met de fiscale voordelen. In de meeste gevallen wordt de méérprijs van groene wagens gecompenseerd door de fiscale voordelen.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.