Gratis wordt weer goedkoper


09 augustus 2018

Voor 23.500 zelfstandige bedrijfsleiders wordt ‘gratis’ wonen goedkoper. Een gevolg van het Zomerakkoord 2018, en één van de maatregelen die echt wel geld kost aan de federale regering. Hoe zit dat in elkaar?

Een scheve situatie
Stel dat je als ondernemer je activiteiten onderbrengt in een vennootschap, en dat de vennootschap een woning ‘gratis’ ter beschikking stelt. Voor de vennootschap een aftrekbare kost, voor jou als bedrijfsleider een belastbaar voordeel: dat lijkt interessant. Ware het niet dat de regering Di Rupo de forfaitaire belasting op dit voordeel spectaculair verhoogd heeft, tenminste wanneer de ‘werkgever’ een vennootschap is. Gaat het om een zelfstandige - zeg maar een bakker of een slager -die een medewerker gratis laat wonen in het appartement boven de zaak, dan geldt die verhoging niet. Op die manier betaalt onze bedrijfsleider tot 4x méér belasting dan de bakkersgast.

Een realistischere regeling 
In het Zomerakkoord 2018 heeft de regering Michel deze scheve situatie rechtgezet. Voordeel is voordeel, ongeacht of het huis eigendom is van een vennootschap of van een particulier: dat is de redenering. De nieuwe regeling wil het belastbaar voordeel zo dicht mogelijk bij de reële huurwaarde leggen. Maatstaf is het kadastraal inkomen. In theorie zal, voor eenzelfde KI, de bedrijfsleider de helft minder belasting betalen, en de bakkersgast de helft méér. In de praktijk zal het KI van de bedrijfsleider wel een beedtje hoger liggen dan dat van de bakkersgast…

Hoeveel gaat dat kosten?
Het FOD Financiën heeft berekend dat er 23.500 ‘winnaars’ zullen zijn en 4.500 ‘verliezers’. De federale regering heeft alvast € 9 Mi uitgetrokken voor de hele operatie.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.