Goed verzekerd, wat er ook gebeurt


04 oktober 2018

Wat gebeurt er wanneer je ziek wordt of een ongeval hebt? Als zelfstandig ondernemer is een goede verzekering van levensbelang, maar een 100% verzekeringsformule bestaat er niet, en zou onbetaalbaar zijn. Wat je nodig hebt als zelfstandig ondernemer is een correct en volledig beeld van de risico’s eigen aan je beroep, en de mogelijkheden om je hiertegen optimaal te wapenen.

Jezelf en je familie beschermen
Stel dat je tijdelijk “out” bent, dan krijg je de eerste vijftien dagen… niets! En het bedrag dat je vanaf de 16de dag ontvangt is beslist onvoldoende om al je kosten te dekken. Je kunt een verzekering nemen voor een vast inkomen tijdens de periode dat je arbeidsongeschikt bent.
Het pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld € 900 per maand. Een aanvullend pensioen is dus geen luxe. In onze “Tips & Adviezen” hebben we de verschillende mogelijkheden van aanvullend pensioen uit de doeken gedaan. 
Maar wanneer jij overlijdt ontvangt je familie een wettelijke uitkering van gemiddeld €475 per maand. Misschien biedt een levensverzekering een oplossing. Of je kunt een kapitaal opzijzetten voor je gezin ingeval van overlijden. 

Je bedrijf beschermen
Onvoorziene problemen kunnen de rendabiliteit van je bedrijf in het gedrang brengen. Er bestaan verzekeringsformules tegen omzetverlies, Zo bestaat er ook een verzekering die de kosten voor een fiscale controle betaalt (extra werk voor de boekhouder, extra advies van een deskundige, ...). Ingeval er een geschil zou ontstaat met werknemers of ex-werknemers, dekt een rechtsbijstandverzekering de juridische kosten en, indien voorzien in het contract, ook het ereloon van je advocaat.

Je medewerkers beschermen en motiveren
Vanaf het ogenblik dat je één of meer werknemers in dienst neemt ben je verplicht een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongevallen, met inbegrip van de weg naar en van het werk
Denk ook aan een aanvullend pensioen voor je medewerkers via een groepsverzekering. Het wijst erop dat je medewerkers méér zijn dan alleen maar werknemers. Het versterkt de band met je bedrijf, en komt de samenwerking meestal ten goede. 

Conclusie
Een goede verzekering is maatwerk. Denk aan de kleine lettertjes maar vermijd dubbel gebruik. BFKM heeft de nodige expertise om je te begeleiden in de ingewikkelde verzekeringswereld.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.