Gemengd gebruik van uw woning


20 juni 2017

Hoeveel btw kunt u recupereren bij de bouw van een nieuw huis of bij aankoop of verbouwing van een bestaande woning, die gedeeltelijk gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden? Tellen gemengde ruimten zoals hall, zolder en kelder mee? En fiscaal, hoe zit dat?

Btw-aftrek in functie van de oppervlakte

Het criterium dat de btw-administratie hanteert is de verhouding aan oppervlakte tussen het beroeps- en het woongedeelte. Bedraagt de beroepsruimte bijvoorbeeld 25%, dan kunt u de btw voor 25% recupereren. Van een aparte kantoorruimte wordt aangenomen dat ze voor 100% gebruikt wordt voor uw beroep. Is er een afzonderlijke ingang naar uw bureau, dan telt die ook mee. Beiden zijn voor 100% aftrekbaar.

Maar wat met de andere ruimten, de zogenaamde gemengde ruimten?

Gemengde ruimten

Nu is de verleiding groot om zoveel mogelijk ruimten (garage, toilet, inkomhal…) als beroeps/privé te quoteren. Immers, hoe hoger het percentage dat u voor uw beroep gebruikt, hoe méér btw u kunt recupereren.

Het hof van beroep heeft onlangs nog geoordeeld dat bij een gemengd gebruik de oppervlakte niet het enige criterium is. Ook de intensiteit van het beroepsgebruik en de belangrijkheid van de lokalen mag in aanmerking genomen worden.

Concreet

Hoeveel btw u kunt aftrekken hangt af van de feitelijke omstandigheden. Gebruikt u uw zolder of kelder effectief volledig als archiefruimte, en zijn die als zodanig ingericht, dan kunt u die aftrekken als beroeps. Maar of de btw-administratie zal accepteren dat u die ruimten voor 100% beroepsmatig gebruikt, valt te betwijfelen. U overdrijft dan ook best niet met uw percentage btw-aftrek. Immers wanneer blijkt, bij een controle bijvoorbeeld, dat u de betrokken ruimte ook voor privé-doeleinden gebruikt, dan riskeert u niet alleen de herziening in uw nadeel, maar ook een fikse boete bovenop.

Let op!  Hebt u bij de verbouwing het btw-tarief van 6% toegepast, dan hebt u een verklaring moeten ondertekenen dat u het pand hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt. Hou daar dus rekening mee bij het bepalen van uw beroepspercentage!

En fiscaal?

De fiscus zal ongeveer dezelfde criteria hanteren als de btw, dus de oppervlakte als basis, maar rekening houdend met de gebruiksintensiteit. Denk eraan dat een hoger beroepsgebruik een hogere meerwaarde betekent, en dat u bij een eventuele latere verkoop dus méér belastingen zult moeten betalen!

Conclusie

Zowel de btw als de fiscus zullen de oppervlakte van het beroepsgedeelte in aanmerking nemen om respectievelijk het percentage btw-aftrek en de fiscale aftrek te bepalen. Voor gemengde ruimten mag u ook de mate van het beroepsgebruik in rekening brengen. Maar u kunt best niet overdrijven, want u zult dat beroepsgebruik wèl moeten bewijzen.

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.