Extralegale voordelen voor bedrijfsleiders optimaal benutten


29 januari 2019

Extralegale voordelen kunnen je loon als bedrijfsleider optimaliseren. Je koopt ze aan via de firma en je maakt er ook privé gebruik van. Vanzelfsprekend binnen het wettelijke kader.

Bedrijfswagen
Een bedrijfswagen is het eerste waaraan je denkt. Je koopt hem met het bedrijf, en wanneer je hem ook privé gebruikt is dat een belastbaar voordeel in natura (VAA).
Het belastbaar voordeel wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de wagen, en de C02 uitstoot. Hoe groter en hoe vervuilender de wagen hoe meer belasting je als bedrijfsleider privé zal moeten betalen.

Hoe bereken je het belastbaar voordeel?
Met de gekende formule:
Cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdsfactor. Door het schandaal rond de “sjoemelsoftware” zijn de C02-normen verscherpt en ligt het bedrag van het voordeel in natura voor dieselwagens hoger.
Nota: Volgens de vorige Minister van Financiën zou de bestaande toestand nog tot eind 2020 onveranderd blijven.

Telecommunicatie en uitrustingen
PC, internet, smartphone… zijn onmisbaar om je bedrijf te runnen. Logisch dus dat je die aankoopt voor het bedrijf. Wanneer die toestellen ook privé gebruikt worden, is dat een belastbaar voordeel in natura. Sinds 2018 is er een lijst voor het forfaitair gebruik van de toestellen, en de abonnementen. Enkele voorbeelden (per maand): pc of laptop € 6 per toestel, smartphone € 3 + € 4 abonnement per toestel; voor mobiel internet is dat €5. 

Sociale bijdragen
Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen. Dit zijn eigen kosten en niet fiscaal aftrekbaar door het bedrijf. Toch kan het interessant zijn om ook deze bijdragen via het bedrijf te betalen. Het wordt dan een VAA en dus belastbaar. Op die manier krijg je een totaalbeeld van je netto-inkomen als bedrijfseider – zonder onprettige verrassingen.

Correct en optimaal
Deze extralegale voordelen kunnen helpen om je loon te optimaliseren, maar je persoonlijke fiscale situatie is natuurlijk veel complexer. Je moet als bedrijfsleider steeds zorgen voor een goed evenwicht tussen je persoonlijke situatie en die van je bedrijf, mèt visie op de toekomst. Hier blijkt weer hoe belangrijk een goede boekhouder-fiscalist is. Hij/zij zal samen met jou berekenen hoeveel je loon als bedrijfsleider kan/mag bedragen in combinatie met de winst van je bedrijf. Bij BFKM zit je goed.

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.